Bezpečnost potravin

HYFOMA: projekt EU zaměřený na hygienickou výrobu potravin

Vydáno: 10. 7. 2003
Autor:

V rámci výzkumu podporovaného Evropskou komisí se pracuje na vytvoření evropského systému hygienické výroby potravin.

TNO Nutrition and Food Research (Nizozemí) a EHEDG (The European Hygienic Engineering and Design Group) spolupracují na projektu HYFOMA podporovaném Evropskou komisí. Cílem projektu je poskytnout praktický návod na hygienickou výrobu potravin ve shodě s evropskými požadavky na bezpečnost potravin. Z hlediska požadavků na výrobu potravin se zájem soustřeďuje na: testovací metody, návrh strojů na výrobu potravin, výrobní linky, potravinářské provozy, transport, skladování, manipulaci a životní prostředí. Snahou je dosáhnout shody mezi EHEDG a organizacemi zabývajícími se podobnou problematikou, např. NSF International (www.nsf.org) a 3A (www.3-a.org).
Projekt se dále zaměřuje na šíření poznatků o hygienické výrobě v potravinářském průmyslu a ve strojírenském sektoru. Kromě návodů pro výrobu jsou v rámci projektu vypracovány materiály pro školení a vzdělávání na poli hygieny.
HYFOMA