Bezpečnost potravin

Human Exposure to Pesticide Residues, Natural Toxins and GMOs

Vydáno: 20. 4. 2004
Autor:

Human Exposure to Pesticide Residues, Natural Toxins and GMOs. Real and Perceived Risks. Proceedings of an International Symposium / Edited by N Atreya & R Billington.- 1. vyd.. Farnham : British Crop Protection Council, 2000. - 81 s., ISBN 1-901396-75-4Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 86100/75

Publikace je sborníkem příspěvků ze symposia zaměřeného na svého druhu inventuru metod hodnocení nebezpečí, které představuje expozice populace kontaminujícím látkám (syntetické chemické látky, přírodní toxiny a GM složky potravin) na lidské zdraví. Publikace obsahuje následující kapitoly:

Pesticidy

  • Filozofie hodnocení nebezpečí
  • Nové metodické postupy pro hodnocení nebezpečí z reziduí pesticidů

Přírodní toxiny

  • Snižují pesticidy naši celkovou expozici sekundárním kontaminantům?
  • Mykotoxiny – kvantifikace, kontrola a regulace v zemědělské výrobě

GMO

  • Filozofie hodnocení rizika z GM potravin
  • Hodnocení a vnímání rizika, a komunikace o riziku u GMO

Souhrn

  • Expozice populace reziduím pesticidů, přírodním toxinům a GMO: skutečná a vnímaná nebezpečí, rizika a přínosy

Více informací o publikaci lze získat na www stránkách vydavatele zde (přístup přes BCPC Bookshop, sekce Proceedings).
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.