Bezpečnost potravin

HPLC stanovení ionoforových polyetherových monokarboxylových kyselin v krmivech

Vydáno: 20. 3. 2005
Autor:

Byla vyvinuta rychlá HPLC metoda stanovení monensinu, salinomycinu a narasinu v krmivech pro koncentrace řádové v µg/kg.

Mezi ionoforové polyetherové monokarboxylové kyseliny patří monensin, salinomycin, narasin, lasalocid, semduramicin a maduramicin. Všechny tyto sloučeniny se používají jako stimulátory růstu nebo antikokcidika ve výkrmu hospodářských zvířat, přičemž největší význam mají v současné době první tři jmenované.

V článku Stanovení ionoforových polyetherových monokarboxylových kyselin v krmivech metodou HPLC s postkolonovou derivatizací je věnována pozornost optimalizaci extrakce ionoforů, přečištění a zakoncentrování extraktu, HPLC stanovení, postkolonové derivatizaci i derivatizaci z hlediska vysoké robustnosti metody a její selektivity a snížení meze stanovitelnosti.

 

Chemické Listy 99, 2005, č. 1, s. 40–46