Bezpečnost potravin

Horké počasí může způsobovat problémy také zvířatům

Vydáno: 21. 6. 2023
Autor: SVS

Venkovní teploty na řadě míst České republiky v těchto dnech atakují hranici 30 stupňů celsia, což může negativně ovlivnit také pohodu a zdraví zvířat. Chovatelé by měli dbát na zajištění dostatečného napájení, ale také větrání a chlazení. Brát zřetel na extrémní podmínky je třeba také při přepravě zvířat. Kontroly inspektorů Státní veterinární správy (SVS) v chovech se proto v tomto období ve zvýšené míře zaměřují na plnění povinností chovatelů ve vztahu k horkému počasí.

Pastevně chovaná zvířata, v našich podmínkách především skot, ovce a koně, musí mít na pozemku možnost úkrytu před slunečním žárem. Nutné je zajištění vhodného zdroje napájení. Pro bližší představu lze uvést množství vody, které hospodářská zvířata vyžadují na den: skot 40 l, dojnice 100 – 180 l, prase 25 l, ovce 20 l. Povinností chovatelů je sledovat vývoj počasí a včas reagovat na případné problémy. V chovech hospodářských zvířat je v případě extrémních teplot vhodné zvířata chladit, a to ideálně mlžícím systémem či ochlazením přiváděného vzduchu voštinovými chladiči.

V chlévech či stájích, kde může teplota stoupat velmi vysoko, by měla být zajištěna ventilace. V pohotovostním plánu chovatele musí být uvedena doba, po kterou je možné udržet dobré životní podmínky pro zvířata v případě selhání umělého větracího systému. Chovatel v případě výpadku energie v ustájovacích prostorech musí zajistit činnost náhradních energetických zdrojů, které by měl mít k dispozici.

Na dostatek vody by neměly zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Zejména při delší cestě by měli řidiči dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře napít a proběhnout. Zvířata je potřeba zastínit a v případě velkého horka i chladit.

„Majitelé by rozhodně neměli ponechávat svá zvířata na přímém slunci v autě, což se někdy stává například na parkovišti před supermarkety. Teploty ve vozidle mohou během několika minut přesáhnout i 50 °C, což ohrožuje zdraví, či dokonce život zvířete,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.  

Pokud přeci jen k přehřátí zvířete dojde, pak je nutné poskytnout mu první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit jedince do stínu, zajistit dostatečný přísun vody a vyhledat pomoc soukromého veterinárního lékaře. Pro hlavní denní venčení psů se jako nejvhodnější doba doporučuje ráno a večer, kdy jsou teploty nižší.

Obdobná pravidla platí i pro transport hospodářských zvířat. V horkých dnech se doporučuje přepravu směřovat především do brzkých ranních nebo večerních hodin. Každopádně je povinností dopravců zajistit splnění požadavků daných legislativou, především pak teplotu při přepravě, délku přepravy, zajištění napájení, krmení a odpočinek zvířat po celou dobu přepravy.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS