Bezpečnost potravin

Hodnota dioxinů v krvi lidí z Neratovic je prý alarmující

Vydáno: 18. 2. 2004
Autor:

Obyvatelé konzumující živočišné produkty z vlastních zdrojů. Zjištěné koncentrace dioxinů, polychlorovaných bifenylů či chlorovaných pesticidů jsou podle předběžně zveřejněného stanoviska hygieniků srovnatelné s výzkumy z jiných českých i evropských měst. Lidské zdraví. ŽP

Množství dioxinů v krvi obyvatel z okolí neratovické chemičky Spolana je podle ekologické organizace Greenpeace alarmující. Analýza ukázala, že koncentrace dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým účinkem je v krvi lidí žijících v Neratovicích zhruba dvojnásobná ve srovnání s kontrolní skupinou z Benešova. Podle ministerstva zdravotnictví se však naměřené koncentrace pohybují v rozmezí běžných hodnot a neměly by způsobovat nežádoucí zdravotní účinky.
„Nezpochybňujeme výsledky studie, ale její interpretaci. Hodnoty jsou vyšší než v jiných lokalitách i jiných zemích. Už hodnoty naměřené v Benešově mohou negativně působit na zdraví,“ řekl dnes novinářům poradce Greenpeace Miroslav Šuta. S podrobnými závěry studie „Expozice a zátěže populace v okolí Spolany Neratovice chlorovanými pesticidy, polychlorovanými bifenyly, dioxiny a rtutí“ seznámí dnes odpoledne novináře Státní zdravotní ústav. Greenpeace se obává, že úřady budou výsledky bagatelizovat.

Zjištěné koncentrace dioxinů, polychlorovaných bifenylů či chlorovaných pesticidů jsou podle předběžně zveřejněného stanoviska hygieniků srovnatelné s výzkumy z jiných českých i evropských měst. Podle Greenpeace je množství dioxinů v krvi obyvatel Neratovic ale srovnatelné například s hodnotami naměřenými v jedné z belgických spaloven. Průměrné hodnoty dioxinové zátěže jsou většinou až víc než o polovinu nižší, tvrdí. „Už i tyto hodnoty mohou představovat zhruba stokrát větší riziko onemocnění rakovinou, než je považováno za společensky přijatelné,“ uvedl Šuta.
Dioxiny zvyšují podle studií citovaných aktivisty nejen riziko vzniku rakoviny, ale mohou být i příčinou problémů s imunitou a sexuálním vývojem.

Do studie byli zařazeni obyvatelé z Libiše, Neratovic a Tišic, kteří žili ve sledované lokalitě nejméně pět let, nejsou a nebyli zaměstnáni ve Spolaně Neratovice a konzumují živočišné produkty z vlastních zdrojů. Pro srovnání vybrali experti i skupinu dobrovolníků z Benešovska. V každé sledované lokalitě vybrali 20 obyvatel, kterým odebrali vzorky krve. Výběr srovnávací lokality zpochybnilo ekologické sdružení Arnika kvůli dioxinům ze spalovny odpadů benešovské nemocnice.

Ke zpracování studie se odhodlaly státní orgány poté, když v okolí Spolany prokázaly vzorky zamoření toxickými látkami nejen v půdě, ale také v živočišných produktech a tělech zvířat.
Soňa Remešová (ČTK)

http://www.ekolist.cz

EkoList, 16. 2. 2004