Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Hodnocení vlivu olova na zdraví do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Hodnocení vlivu olova na zdraví

Vydáno: 14.5.2013
Tisk článku
Francouzský úřad ANSES hodnotil zdravotní účinky olova v množství nižším než 100 µg/L krve.

Úřad EFSA informoval ve svém vědeckém stanovisku s názvem „Olovo v potravinách“ (vydaném v dubnu 2010) o neurotoxických, vývojových, kardiovaskulárních a renálních účincích olova, spojených s jeho hladinou v krvi nižší než 100 µg/L, což je hladina olova v krvi běžně mezinárodně schválená. Tato 100 µg/L hladina je používaná také pro detekci a pro povinné hlášení případů otrav olovem ve Francii. V této souvislosti byl úřad ANSES (Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost) 26. 6. 2011 požádán Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí, aby zajistil vědecké stanovisko „týkající se zdravotních účinků olova, při jeho hladině v krvi nižší než 100 µg/L“.

Úřad ANSES sestavil skupinu expertů, kteří analyzovali epidemiologická data popisující spojení mezi hladinou olova v krvi a rozmanitými zdravotními účinky. Experti založili své závěry na původních studiích, meta-analýzách, na publikovaných datech z analýz a na současných odborných zprávách z mezinárodních (EFSA) a národních (Health Canada, National Toxicology Program) organizací.

Ve svém stanovisku skupina expertů došla k závěru, že studie ukazují na vliv olova na krevní tlak a na funkci ledvin u dospělých, a dále že ukazují na deficity centrálního nervového systému u dětí.  Vědci konstatovali, že jsou dostatečně silné vědecké podklady  pro závěr, že škodlivé účinky olova při hladině v krvi nižší než 100 µg/L opravdu existují.  Tyto závěry jsou ve shodě se závěry vyjádřenými jinými národními a mezinárodními organizacemi, které v poslední době hodnotily účinky olova na zdraví.

Výsledky této studie ukazují, že nejcitlivější dopady spojené s chronickou expozicí olovem jsou  ledvinová toxicita u dospělých a neurotoxicita u dětí. Skupina expertů uvedla, že stanovení hladiny olova v krvi, které používá toxický renální (ledvinový) účinek u dospělých jako kritický účinek, by mělo chránit celou populaci (včetně dětí ) před všemi známými škodlivými účinky olova.

Za klíčovou studii pro stanovení renální toxicity olova a pro nastavení kritické hladiny olova v krvi byla vybrána studie Navase-Aciena a kol. (2009) založená na NHANES studii 1999-2006 (USA). Podle této studie je kritická hladina olova v krvi 15 µg/L spojována se vzrůstem prevalence chronického onemocnění ledvin.

Kromě toho, pozorovací studie za několik posledních dekád ukázaly, že dochází k redukci hladiny olova v zásobách veřejné pitné vody a v potravinách, a to díky zavedení politických opatření pro řízení zdravotních rizik olova.

Na základě výsledků hodnocení rizik olova experty, úřad ANSES doporučuje:

  • Přezkoumat (ve světle nově dostupných dat) všechny referenční hodnoty založené na hladině olova v krvi, včetně těch použitelných pro pracovní prostředí
  • Pokračovat v úsilí s cílem omezit expozici veřejnosti olovem
  • Pokračovat v biomonitorovacích studiích za účelem sledování hladiny olova v krvi u celé populace


"The health effects of lead levels below 100 µg/L"

Zdroj:  ANSES (Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost)


Související články:  "Limity pro olovo a arzén ve šťávách"
                        "Codex Alimentarius řeší limity pro melamin, arzén a olovo"

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Olovo
ANSES

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021