Bezpečnost potravin

Hodnocení smetan na přehlídce v německém Krefeldu

Vydáno: 30. 1. 2003
Autor:

Při každoroční přehlídce smetan (67 vzorků od 46 producentů) pořádané Německou potravinářskou společností byla potvrzena jakost smetan.

Při každoroční přehlídce smetan pořádané Německou potravinářskou společností (DLG) v MLUA (Milchwirtschaftliche Lehr- und Untersuchungsanstalt) Krefeldu byla potvrzena jakost smetan. Bylo zkoušeno 67 vzorků od 46 producentů (včetně firem ze Švýcarska a Belgie), přičemž 9 vzorků bylo nebalených, 13 balených pasterovaných, 25 ošetřených vysokou teplotou a 20 ošetřených UHT. Mezi vzorky byly i ochucené výrobky (čokoláda, amaretto, vaječný likér). Deklarovaná trvanlivost se pohybovala:
u balených pasterovaných výrobků mezi 6 až 21 dny,
u výrobků ošetřených vysokou teplotou mezi 10 až 43 dny – (u výrobků v plechovkách s rozprašovačem mezi 72 až 145 dny),
u výrobků ošetřených UHT mezi 77 až 135 dny – (u výrobků v plechovkách s rozprašovačem mezi 137 až 169 dny).
Při zkoušení u výrobků pasterovaných a ošetřených vysokou teplotou byly stanovovány koliformní bakterie, u všech výrobků obsah tuku, u šlehaček (obsah tuku od 30 %) zvýšení objemu našleháním, doba šlehání, pevnost pěny (nikoli u plechovek s rozprašovačem) a oddělování kapaliny po našlehání. Všechny vzorky dosáhly hodnot stanovených legislativou příp. DLG.
Senzorické hodnocení se u pasterovaných výrobků provádí šestý den po expedici, u UHT-výrobků patnáctý den, přičemž výrobky se hodnotí při 16 ºC. Poprvé v historii hodnocení smetan obstály všechny posuzované výrobky z hlediska vzhledu vůně i chuti.
Vedle toho bylo u UHT-výrobků provedeno i doplňkové senzorické hodnocení v termínu deklarovaném jako datum minimální trvanlivosti, které sice nepatří mezi základní kritéria, ale je již 14 let používáno výzkumníky ve Výzkumném ústavu mlékárenském v Krefeldu a od r. 1996 v Rakousku při získávání značky jakosti AMA pro UHT-smetany (skladování při 9 ºC až pokojové teplotě). Při přehlídce v Krefeldu byly vzorky UHT-smetan skladovány při 20 ± 1ºC a při hodnocení získalo šest výrobků plný počet bodů, u sedmi výrobků byla mírně zhoršená chuť příp. i vůně a u tří výrobků se zhoršil vzhled. Za vady bylo považováno silné odsazení smetany na povrchu, usazeniny, kapičky smetany, oddělování fází a pachuti.
Dtsch. Milchwirtsch., 54, 2003, č. 1, s. 19–20
web 28. 1.