Bezpečnost potravin

Hodnocení rizika dioxinů z potravin

Vydáno: 15. 1. 2004
Autor:

Způsoby hodnocení rizika dioxinů z lososa v USA, resp. Británii vycházejí z poněkud odlišných předpokladů. Americký Úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) předpokládá, že dioxiny v jakémkoliv množství představují riziko vzniku rakoviny, zatímco způsob posuzování Světové zdravotnické organizace (WHO) a FSA vychází z předpokladu, že dioxiny jsou "negenotoxické" karcinogeny, pro které je možno stanovit bezpečn

Vedení úseku politiky bezpečnosti potravin při Úřadu pro potravinové standardy (FSA) publikovalo v souvislosti s opětovně otevřeným problémem dioxinů článek, vysvětlující postup hodnocení rizika dioxinů v potravinách. Bezprostředním podnětem byla nedávná studie amerických výzkumníků, týkající se dioxinů v lososech chovaných na britských farmách. Zatímco v USA odborníci radí konzumovat lososa chovaného na farmách pouze příležitostně, FSA se domnívá, že tento losos může být pravidelnou součástí vyvážené, zdravé stravy. Tato rozdílná doporučení jsou zřejmě důsledkem rozdílných přístupů ke stanovení bezpečné hladiny dioxinů mezi USA a Velkou Británií. Americký Úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) předpokládá, že dioxiny v jakémkoliv množství představují riziko vzniku rakoviny, zatímco způsob posuzování Světové zdravotnické organizace (WHO) a potažmo i FSA vychází z předpokladu, že dioxiny jsou „negenotoxické“ karcinogeny, pro které je možno stanovit bezpečnou hranici. Směrnice pro bezpečnost potravin potom uvažují tuto hranici při zohlednění možných kolísání za limitní. FSA se domnívá, že hladina dioxinů v lososu chovaném na farmách je natolik nízká, že prostřednictvím běžné stravy nedojde k přísunu dioxinů v množství převyšujícím limitní, bezpečné hodnoty. Mimoto znovu zdůrazňuje příznivé účinky rybího oleje jako prostředku pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Více informací na adrese
http://www.foodsafetytoday.com