Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Hlavní hygienik ČR: Také letos pečlivě kontrolujeme kvalitu zmrzliny do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Hlavní hygienik ČR: Také letos pečlivě kontrolujeme kvalitu zmrzliny

Vydáno: 1.8.2014
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 8. 2014.

V loňském roce vyšla poprvé Zpráva o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby. Kontroly se zaměřily zejména na dodržování hygienických požadavků na výrobu zmrzliny a také na dodržování těchto pravidel v provozovnách samotných.

„Za zjištěné nedostatky bylo uděleno celkem 74 sankcí v celkové výši 149.700,- Kč. Kromě finančních sankcí bylo uděleno 49 opatření, nejčastějším byl příkaz k provedení sanitace a dezinfekce (v 17 případech.) Dále byl 2x dán příkaz k likvidaci směsi a pasty na výrobu zmrzliny s prošlou dobou spotřeby a 1x příkaz ke změně vstupních surovin, a ve 14 případech bylo nařízeno ukončení výroby zmrzliny, ať již celkový provoz nebo pouze závadný druh, nebo pozastavení výroby a prodeje do odstranění zjištěných nedostatků,“ popisuje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Loni bylo provedeno celkem 477 kontrol ve 435 provozovnách stravovacích služeb, kdy ve 42 případech se jednalo o kontroly opakované provedené ke zjištění odstranění zjištěných závad. Nejčastějšími pochybeními byly nedodržení provozní hygieny, neodpovídající značení zmrzlinových směsí i rozpracovaných polotovarů, neodpovídající podmínky pro skladování potravin, nedodržení požadavků na zařízení používaná k přípravě zmrzliny nebo nedodržení požadavků na osobní hygienu.

V letošním roce se kontroly rozšířily o sledování používaných barviv při výrobě zmrzliny. Dosud bylo provedeno 450 kontrol ve 420 provozovnách společného stravování nabízejících zmrzlinu. Hygienici zatím udělili 44 finančních sankcí ve výši 104.000,- Kč, a dále 32 opatření, např. pozastavení výroby zmrzliny, nařízení provedení sanitace, vyřazení polotovarů pro výrobu zmrzliny apod. Jako nevyhovujících z hlediska mikrobiologického bylo hodnoceno 60 vzorků, zejména z hlediska přítomnosti mikroorganismů znamenajících nedodržení základních hygienických požadavků. V případě použití barviv bylo jako nevyhovujících hodnoceno 13 vzorků zmrzlin, zejména díky přítomnosti nepovolených barviv v polotovarech pro jejich výrobu. Kontroly kvality zmrzliny samozřejmě probíhají i nadále.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166, Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021