Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 9. týden 2010

Vydáno: 2. 3. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 9. týdnu 2010: 22.–28.2.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
25/02/2010
Norsko
Salmonella Livingstone v sušené bílkovině
Itálie
25/02/2010
Itálie
Parazit Anisakis v chlazeném štikozubci obecném (Merluccius Merluccius)
Španělsko
24/02/2010
Rakousko
Methomyl (0,084 mg/kg) a oxamyl (0,067 mg/kg) v zelených paprikách
Turecko
23/02/2010
Itálie
Parazit Anisakis v chlazeném štikozubci obecném (Merluccius Merluccius)
Španělsko
23/02/2010
V. Británie
Neschválený operátor pro rybí výrobky
Velká Británie
23/02/2010
Rakousko
Oxamyl (0,380 mg/kg) v čerstvých rajčatech
Turecko, přes Německo
23/02/2010
Slovensko
Nedeklarovaný a nadměrný obsah siřičitanů (180 mg/kg) v kyselém bílém zelí
Česká republika
22/02/2010
Řecko
Nadměrná úroveň celkové migrace (237 mg/kg) z plastových lahví na vodu
Čína
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.