Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 49. týden 2004

Vydáno: 10. 1. 2005
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 49. týdnu 2004: 29.11.–5. 12. 2004 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.

2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.

 

Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU (modrý text se týká krmiv)

 

Datum

Ohlásila

země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

29.11.2004

Německo

Barvivo Sudan 4 v “zomi” palmovém oleji (aromatizovaný palmový olej)

Ghana

30.11.2004

Švédsko

Salmonella Thompson v rukolovém salátu

Itálie

30.11.2004

V. Británie

Plísně v čokoládových pralinkách

Čína

1.12.2004

Irsko

Bacillus licheniformis v mleté paprice

Španělsko přes V. Británii

1.12.2004

Irsko

Bacillus cereus ve zmrazeném jogurtu

Belgie přes V. Británii

1.12.2004

Německo

Barvivo Sudan 4 v palmovém oleji

Ghana přes Nizozemí

1.12.2004

Itálie

Nadměrný obsah siřičitanů v celých zmrazených garnátech (Nephrops norvegicus)

V. Británie

2.12.2004

Německo

Salmonella Havana v pizza koření

Německo

2.12.2004

Norsko

Listeria monocytogenes v sýru gorgonzola

Itálie přes Dánsko

2.12.2004

Řecko

Nadměrný počet Escherichia coli a koliformních mikroorganismů v měkkýši (zaděnka bradavičnatá, Venus verrucosa)

Turecko

2.12.2004

Itálie

Barvivo Sudan 4 v palmovém oleji

Západní Afrika přes Francii

3.12.2004

Francie

ASP (amnestická otrava z korýšů) – domoová kyselina v hřebenatkách (lasturách)

Francie

3.12.2004

Norsko

Salmonella enterica v hovězích předních čtvrtkách

Botswana přes Německo

3.12.2004

Dánsko

Salmonella v rukolovém salátu

Itálie

3.12.2004

Itálie

Rtuť ve zmrazeném mečounovi (Xiphias gladius)

Španělsko

3.12.2004

Maďarsko

Chloramfenikol v rybí moučce

Island přes Německo

3.12.2004

Estonsko

Salmonella Kottbus ve filetách z čerstvých ryb

Ruská federace

3.12.2004

Francie

Salmonella ve zmrazeném mletém hovězím mase

Itálie

Ad 2) Informativní hlášení o výrobcích [doc ; 35328 bytů]

Byla stažena notifikace ze 43. týdne (21.10.2004) týkající se výskytu mikroorganismu Salmonella spp. v platýzu.

Příloha : RASFF_49 [pdf ; 243010 bytů]