Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2004

Vydáno: 10. 1. 2005
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 47. týdnu 2004: 15.11.–21. 11. 2004 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.

2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.

 

Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU (modrý text se týká krmiv)

 

Datum

Ohlásila

Země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

15.11.2004

Itálie

Parasiti–Anisakis v makrele (Scomber scombrus)

Norsko

15.11.2004

Německo

Jód v sušené černé řase

Korejská republika přes Nizozemí

15.11.2004

Slovinsko

Apramycin v krmivu

Itálie

15.11.2004

Dánsko

Salmonella typhimurium DT 104 ve vykostěném vepřovém boku

Nizozemí

16.11.2004

Maďarsko

Chloramfenikol ve zmrazených celých kachnách, ve zmrazených celých husách, v čerstvých chlazených husích prsou a stehnech

Maďarsko

17.11.2004

Belgie

Barvivo Sudan 1 v omáčce “harissa”

Francie

17.11.2004

Norsko

Migrace 4,4’-diaminodifenylmetanu z metly na šlehání

Švédsko

17.11.2004

Finsko

Salmonella Tennessee v řepkovém šrotu

Německo

17.11.2004

Norsko

Migrace 4,4’-diaminofenylmetanu ze lžíce na těstoviny

Švédsko

17.11.2004

Belgie

Aflatoxiny v mletém muškátovém ořechu

Portugalsko

18.11.2004

Německo

Barvivo Sudan 1 v mleté paprice

Turecko

18.11.2004

Finsko

Neautorizované ozáření a ozáření instantních nudlí neuvedené na obalu

Korejská republika přes Nizozemí

19.11.2004

Francie

Salmonella ve vepřovém mase

Německo

19.11.2004

Norsko

Salmonella enteritidis a Salmonella Virchov ve felitách z divoké kachny

Švédsko

19.11.2004

Švédsko

Fragmenty kostí zvířat v okyselovadlech krmiv určených pro premixy

Švédsko

Ad 2) Informativní hlášení o výrobcích [doc ; 39424 bytů]

Příloha : RASFF_47 [pdf ; 229179 bytů]