Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 39. týden 2010

Vydáno: 5. 10. 2010
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 39. týdnu 2010: 27.9.–3.10. 2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.

Datum

Ohlásila

Země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

01/10/2010

Itálie

Zamoření ďasů (Lophius piscatorius) živým parazitem Anisakis

Francie

01/10/2010

Norsko

Aflatoxiny (B1=3,6 μg/kg-ppb) v piniových semíncích

Čína, přes Nizozemsko

01/10/2010

Itálie

Zamoření chlazených ďasů (Lophius piscatorius) parazitem Anisakis

Velká Británie, přes Francii

29/09/2010

Slovinsko

Deoxynivalenol (DON) (2300; 1920 μg/kg –ppb) v kuskusu

Itálie

29/09/2010

Litva

Zamoření mraženého štikozubce argentinského (Merluccius hubbsi) parazitem Anisakis a hlísty

Španělsko, přes Lotyšsko

29/09/2010

Itálie

Průjmový typ otravy z korýšů (DSP), toxiny v mušlích

Itálie

29/09/2010

Litva

Zamoření mraženého štikozubce argentinského (Merluccius hubbsi) parazitem Anisakis a hlísty

Litva, surový produkt z Argentiny

28/09/2010

Itálie

Zamoření chlazených ďasů (Lophius piscatorius) parazitem Anisakis

Velká Británie

28/09/2010

Finsko

Aflatoxiny (B1=26; Tot.=29 μg/kg –ppb) v pistáciových oříšcích

Norsko, přes Nizozemsko

27/09/2010

Nizozemsko

Kortizol (36 μg/kg-ppb) a kortizon (5 μg/kg -ppb) v koňském masu

Mexiko

27/09/2010

Nizozemsko

Kortizol (68 μg/kg-ppb) a kortizon (8,5 μg/kg -ppb) v koňském masu

Mexiko

27/09/2010

Dánsko

Salmonella infantis (ve 3 z 5 vzorků) ve zmrazených marinovaných kuřecích prsních řízcích

Německo