Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 35. týden 2010

Vydáno: 6. 9. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 35. týdnu 2010: 30.8.–5.9.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
03/09/2010
Portugalsko
Salmonella ve fuetu (trvanlivé uzenině)
Španělsko
02/09/2010
Francie
Nepovolená látka leukomalachitová zeleň (3,3 µg/kg) ve zmrazených tepelně upravených krevetách
Thajsko
31/08/2010
Německo
Benzo(a)pyren v uzených šprotech v oleji (48,2 v oleji, 9,6 v rybě, 17,9 µg/kg v celkové potravině)
Polsko
31/08/2010
Francie
Vermicelli z neschválené GM rýže (Bt63; KeFeng6)
Čína, přes Nizozemí
30/08/2010
Německo
Cín (310 mg/kg) v konzervovaných lychee (čínských švestkách) v sirupu
Nizozemí
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.