Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 1. týden 2013

Vydáno: 7. 1. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 1. týdnu 2013: 1.1.–6.1. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

04/01/2013

Německo

 Listeria (600 CFU/g) v mraženém tepelně zpracovaném masném produktu z masa nakrájeného na proužky

Polsko

04/01/2013

Francie

 Salmonella spp. (přítomnost/10 g) v mraženém mletém hovězím mase

Irsko

04/01/2013

Belgie

 Listeria monocytogenes v chlazené uzené krůtě

Belgie

04/01/2013

Francie

 Salmonella spp. (přítomnost/25 g) v mražených raviolích

Francie

03/01/2013

Německo

 ethephon (6.4 mg/kg) v cherry rajčatech

Itálie

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.