Bezpečnost potravin

Historie BIOAKADEMIE

Vydáno: 6. 5. 2004
Autor:

Každoročně se koná letní Bioakademie ekologických zemědělců v Lednici. Chtete vědět, jaké byly ty ročníky předchozí?

BIOAKADEMIE 2001
·
Cíl prvního ročníku Bioakademie 2001: výměna zkušeností s ekologickým zemědělstvím mezi členskými státy EU a kandidátskými zeměmi.
· Hlavní téma Bioakademie 2001: zapojení kandidátských zemí do vytváření společné zemědělské politiky a do diskusí o evropském akčním plánu.
· Další témata Bioakademie 2001: ekologické zemědělství a agrární politika v EU, podpora ekologického zemědělství, biopotraviny z pohledu vědy o lidské výživě, bezpečnost a kvalita potravin a kontrolní systém ekologického zemědělství.
· Účastníci společně přijali deklaraci o nové koncepci zemědělské politiky EU.
· Konference se zúčastnilo 180 zástupců více než dvaceti zemí Evropy.
· Mezi významné hosty patřil ministr zemědělství ČR Jan Fencl a spolkový ministr zemědělství a životního prostředí Rakouska Wilhelm Molterer, zástupce generálního ředitele pro zemědělství Evropské komise v Bruselu Joachim Heine, český velvyslanec při EU Libor Sečka, zemědělský rada Dolního Rakouska Josef Plank.
· Exkurze účastníků: farma Pollau v Pavlově, vinařství Mádl ve Velkých Bílovicích, Sluneční brána v Čejkovicích, zemědělský podnik AGRO ŽAD v Žarošicích, farma rodiny Štrbovývh v Deblíně a ekologický provoz kláštera v rakouském Gerasu.

BIOAKADEMIE 2002
·
Cíl Bioakademie 2002: odborné vzdělávání osob z praxe a poradenství.
· Témata Bioakademie 2002: trh s bioprodukty, produkce mléka v ekologickém zemědělství a biodiverzita.
· Bioakademie 2003 byla zaměřena především na praxi, přesto se účastníci shodli na tom, že je nutné zajistit budoucnost ekologického zemědělství pomocí budování samostatné agrární politiky pro ekologické zemědělství.
· Konferenci navštívilo 140 účastníků z devíti evropských zemí.
· Na Bioakademii 2002 zavítal ředitel mezinárodní asociace ekologického zemědělství IFOAM Bernward Geier a zástupce ministra zemědělství, lesnictví, životního prostření a vodního hospodářství Rakouska Reinhard Mang.
· Exkurze rozdělena na českou a rakouskou trasu: farma rodiny Hlaváčovy v Bílých Karpatech, moštárna Hostětín, farma Šeliga ve Vlachovicích, projekt zpracování bioproduktů pro gastronomii rašelinných lázní Moorbad Harbach.

BIOAKADEMIE 2003
· Program Bioakademie 2003 rozdělen na dvě samostatné konference.
· Konference A „Ekologické zemědělství – šance pro produkční oblasti“ určena pro zemědělce, odborníky a poradce. Hlavní téma: modelová řešení pro pěstování tržních plodin a zeleniny na orné půdě.
· Konference B „Ekologické zemědělství = zdravá Země, zdravé potraviny, zdraví lidé“ určena pro prodejce biopotravin, lékaře, úředníky a angažovanou spotřebitelskou veřejnost. Hlavní téma: filosofické a etické kořeny ekologického zemědělství, nové pohledy na zdravotní pozitiva, které ekologické zemědělství a biopotraviny přinášejí.
· Další témata Bioakademie 2003: GMO a budoucí rozvoj ekologického zemědělství.
· První náměstek ministra zemědělství ČR Dušan Vaněk představil nový Národní akční plán rozvoje ekologického zemědělství v ČR zaměřený na životaschopnost celého systému po vstupu do EU.
· Byla podepsána rezoluce týkající se GMO.
· Ministr životního prostředí Libor Ambrozek zdůraznil spolupráci Ministerstva životního prostředí ČR v oblasti osvěty a propagace ekologického zemědělství a biopotravin.
· Zúčastnilo se více než 250 návštěvníků ze sedmnácti evropských zemí.
· Bioakademii 2003 navštívil český ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek, první náměstek ministra zemědělství ČR Dušan Vaněk, náměstek ministra zemědělství a životního prostředí Rakouska Reinhard Mang a ředitel nejstaršího výzkumného ústavu ekologického zemědělství „FIBL“ ze Švýcarska Urs Niggli
· Exkurze: trasa Česká republika (farma Kropáček, farma Dobrovolný), Slovensko (Bioaspa s.r.o. Kúty, Zemědělský podnik Gajáry, Ekotrend Myjava s.r.o.) a Rakousko (farma Schmidt, farma Demeterhof).

BIOAKADEMII 2004 pořádali
Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, Česká republika
Svaz ekologických zemědělců BIO ERNTE, Rakousko
Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, Rakousko
Ministerstvo zemědělství, Česká republika
Ministerstvo životního prostředí, Česká republika

EXKURZE V RÁMCI BIOAKADEMIE 2004 pořádali
Ministerstvo zemědělství, Slovenská republika
Ministerstvo zemědělství, Maďarsko
Výzkumný ústav rostlinné výroby Piešťany ve spolupráci se svazem ekologických zemědělců EKOTREND, Slovenská republika
Svaz ekologických zemědělců BIOKULTÚRA, Maďarsko

SPONZOR BIOAKADEMIE 2004:
OLMA a.s., Česká republika

BIOAKADEMII 2004 FINANČNĚ PODPOROVALI
Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, Rakousko
Ministerstvo zemědělství, Česká republika
Ministerstvo životního prostředí, Česká republika
Nadace Heinricha Bölla, kancelář Česká republika

DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE
CEI, Centrální evropská iniciativa
Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Česká republika
Svaz ekologických zemědělců BIOLAND, SRN
Nizozemské velvyslanectví v České republice
Wageningen UR – aplikovaný výzkum rostlin na orné půdě a polní produkce zeleniny, Holandsko
Regionální environmentální centrum REC, Maďarsko
Nadace AVALON, Holandsko

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL, Švýcarsko
Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky VÚZE, Česká republika

TIŠTĚNÁ VERZE POZVÁNKY NA BIOAKADEMII 2004
byla vydána ve spolupráci s ÚZPI http://www.uzpi.cz (Ústav zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, Praha 2)

Zdroj informací: http://www.pro-bio.cz