Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Historicky první „rojení“ na Státní veterinární správě do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Historicky první „rojení“ na Státní veterinární správě

Vydáno: 14.7.2014
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9. 7. 2014.

Doopravdy poprvé se z iniciativy Státní veterinární správy uskutečnilo v jejím sídle jednání prakticky se všemi včelařskými organizacemi v ČR o budoucí úpravě veterinární legislativy, která má řešit zdraví včel a zajistit dostatečnou produkci zdravotně nezávadného medu a ostatních včelích produktů. (Mor včelího plodu a varroáza jsou nemoci včel, které mohou zdecimovat včelí populaci a tím ohrozit opylení rostlin, produkci medu a včelích produktů). Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS, o úspěšnosti a prospěšnosti tohoto setkání svědčí to, že účastníci jednání vysoce hodnotili. Kromě osobního vyjádření písemně poděkovali například zástupci Hnutí Šance pro včely a Dadantklubu.

Pozvání Státní veterinární správy přijali zástupci z těchto organizací: Českého svazu včelařů, Výzkumného ústavu včelařského v Dole, Hnutí Šance pro včely, Pracovní společnosti nástavkových včelařů, Asociace profesionálních včelařů, Dadantklubu, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a zástupci Ministerstva zemědělství. 

Jednání probíhalo formou diskuse, každý účastník se mohl vyjádřit k jednotlivým částem textu a navrhnout jeho úpravu. Na základě těchto podnětů bude původně navržený text revidován tak, aby vyhovoval co nejširšímu okruhu chovatelů včel a zároveň i požadavkům veterinárním. Cílem této diskuse je sjednotit některé názorové rozpory chovatelů včel zejména pokud jde o nákazy včel, jejich tlumení a prevenci. Celé jednání se neslo v duchu profesionálních komentářů a živé debaty jak mezi chovatelskou veřejností a Státní veterinární správou, tak také mezi jednotlivými účastníky, včelaři.

Státní veterinární správa by chtěla touto cestou poděkovat všem, kdo se jednání účastnili, za korektní přístup a profesionalitu, a současně vyjádřit přesvědčení, že pokud budou další jednání probíhat ve stejném duchu, podaří se najít soulad ve všech navrhovaných bodech.

Na jednání s včelaři a včelařskými odborníky byla patrná snaha najít společnou řeč, a odtud lze vyvodit, že takováto jednání mají smysl a tímto postupem se lze dobrat dohody a vyvarovat se případných dodatečných výhrad. V následujících měsících bude Státní veterinární správa pořádat další kolo jednání na toto téma.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021