Bezpečnost potravin

Hazard Characterization for Pathogens in Food and Water

Vydáno: 23. 2. 2004
Autor:

Hazard characterization for pathogens in food and water.- 1. vyd. Rome : FAO/WHO, 2003. - 61s.,  ISBN 92-5-104940-8 Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou C 37514/3

Charakterizace  nebezpečí v rámci komplexního  hodnocení mikrobiálních rizik nebo v rámci individuálních  programů objasňuje nepříznivé důsledky, které pro lidské zdraví představuje  proniknutí patogenních mikroorganismů do trávicího traktu.  V ideálním případě charakterizace nebezpečí zahrnuje kvantitativní údaje o vztahu mezi infekční dávkou a pravděpodobností vzniku zdravotních komplikací.
Publikace poskytuje návod pro charakterizaci nebezpečí v potravinách a vodě s využitím postupu, který se sestává z šesti kroků: vysvětlení pojmu charkterizace nebezpečí, přípravné práce, sběr a vyhodnocování dat, popis nebezpečí, modelování odezvy infekční dávky, celkové zhodnocení výsledků.
Publikace obsahuje informace, které hohou být užitečné pro odborníky z oblasti hodnocení mikrobiálních rizik, manažery rizik, včetně členů různých mezinárodních výborů, např. Komise Codex Alimentarius, pracovníkům vládních institucí, úřadů pro potraviny, vědcům, výrobcům potravin a dalším osobám, které se o hodnocení mikrobiálních rizik zajímají souvislosti s jejich vlivem na lidské zdraví, obchod s potravinami a kontrolu potravin.    
Novou publikaci v Knihovně ÚZPI Hazard Characterization for Pathogens in Food and Water vydaly společně dvě mezinárodní organizace WHO a FAO v edici Microbiological risk assessment series.
Více informací (v angličtině) lze najít na stránkách vydavatelů, např. WHO, kde je publikace přístupná i online.