Bezpečnost potravin

Harmonizace předpisů EU o pesticidech

Vydáno: 21. 9. 2005
Autor:

Další vlna úsilí o sjednocení limitů vychází ze směrnice 2004/115/ES. Členské státy mají stanovit seznam mezních hodnot pro ca 1000 látek.

Evropská unie rozhodla o jednotném opatření, které se týká nejvyšších hodnot obsahu pesticidů v ovoci a zelenině  (Směrnice 2004/115/ES, kterou se mění směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici, OJ L 374, 22. 12. 2004, s. 64)

Do začátku r. 2006 mají být stanoveny mezní hodnoty pro asi 1000 látek. Důvodem je, že rozdílná národní pravidla v této sféře znamenají překážku obchodu. K harmonizaci dosud nedošlo z řady důvodů. Jednak není jednoznačná hodnota nespecificky stanovených účinných látek. Uvažuje se o maximální hodnotě obsahu pesticidu 0,01 mg/kg, což je nejvyšší hodnota povolená v této oblasti v Německu.

V Evropském parlamentu byl v polovině prosince 2004 schválen návrh vyhlášky. Od ledna 2005 má 25 členských států 18 měsíců času na sestavení seznamu nejvyšších hodnot pro ca 1000 látek.

Jednotná úprava v rámci Evropy je složitá, protože se škůdci nevyskytují všude stejně a na různé škůdce jsou potřebné různé prostředky.

Kromě stanovení mezních hodnot bude do kompetence úřadu EFSA spadat také povolení používání prostředků na ochranu rostlin.

 

Moderní obchod, 2005, č. 7/8, s. 47

 

Představu o existujících předpisech ES týkajících se reziduí pesticidů, (ale i dalších kontaminantů) lze získat na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz

V ČR je pro používání pesticidů v platnosti vyhláška 329/2004 Sb.,

a limity reziduí v potravinách se řídí vyhláškou 158/2004 Sb.