Bezpečnost potravin

Handbook of Pesticide Toxicology

Vydáno: 26. 4. 2004
Autor:

Handbook of Pesticide Toxicology. / Edited by Robert I. Krieger.- 2. vyd., San Diego : Academic Press, 2001. - Volume 1. Principles (912 s, ISBN 0-12-426261-9), Volume 2. Agents (913 s., ISBN 0-12-426262-7). Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturami D 90741/1 (1. díl) a D 90741/2 (2. díl)

Nová publikace v Knihovně ÚZPI je neocenitelnou příručkou pro všechny, kteří mají co do činění s účinkem nebo využitím pesticidů či s jejich vlivem na životní prostředí a zdraví lidí a zvířat. Publikace je odbornou veřejností vysoce ceněna, protože na jejím zpracování podílelo více než 100 celosvětově uznávaných odborníků. První díl publikace se zabývá obecně toxikologií pesticidů, ve druhém díle jsou podrobně charakterizovány jednotlivé skupiny pesticidů. Publikace je všeobecně považována za standardní referenční zdroj informací o oboru. V publikaci jsou komplexním způsobem zpracovány následující tématické okruhy:

  • Určení základních souvislostí při hodnocení využívání pesticidů v zemědělství
  • Vysvětlení systému  kontroly reziduí pesticidů a jejich vliv na veřejné zdraví.
  • Diskuse o strategiích pro hodnocení rizik z pesticidů
  • Charakterizace všech hlavních skupiny pesticidů
  • Důkladné hodnocení různých cest expozice
  • Definování současných regulačních a legislativních mechanismů
  • Nastolení nových témat významných z hlediska budoucího vývoje
  • Přehled jednotlivých agens zpracovaný odborníky z akademického a státního výzkumu a ze soukromého sektoru

Více informací o publikaci lze najít zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.