Bezpečnost potravin

Grilování červeného masa a jeho vliv na riziko rakoviny u lidí

Vydáno: 25. 6. 2008
Autor:

Při grilování masa nehrozí spotřebitelům žádné zvýšené riziko výskytu rakoviny díky konzumaci heterocyklických aromatických aminů, vznikajících při jeho přípravě.

La Laguna (aho/lme) – Pravidelně s každoročním nástupem grilovaní sezóny varují odborníci na výživu před údajným kancerogenním působením tzv. heterocyklických aromatických aminů (HAAs), které vznikají zejména v dohněda zbarvených částech grilovaného červeného masa. Španělští vědci nyní toto paušální varování podrobili důkladnějšímu zkoumání. Analyzovali informace vyskytující se v odborné literatuře v průběhu posledních deseti let. Zaměřili se zejména na následující parametry: celkové množství zkonzumovaného červeného masa, způsob přípravy masa a stupeň zahřívání.
Výsledky: Na základě vyhodnocení podkladů z odborné literatury není možné doložit, že heterocyklické aromatické aminy zvyšují specifické riziko rakoviny u lidí.       
M. S. Alaejos; V. Gonzalez; A. M. Afonso. Exposure to heterocyclic aromatic amines from the consumption of cooked red meat and its effect on human cancer risk: A review
Food Additives & Contaminants, Volume 25, Issue 1, s. 2 – 24
Grillfleisch: Kein erhöhtes Krebsrisiko durch heterozyklische aromatische Amine. [cit. 2008-06-23],