Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Grant EFSA: Vývoj průzkumů škodlivých organismů listnatých stromů a citrusů do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Grant EFSA: Vývoj průzkumů škodlivých organismů listnatých stromů a citrusů

Vydáno: 23.6.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
GP/EFSA/ALPHA/2021/08. Termín pro podání návrhů řešení: 4. října 2021

Zjednodušená forma grantu: financování založené na dosažených výsledcích

Výzva k předložení návrhu řešení je určena org. spolupracujícím s EFSA podle čl. 36 s cílem získání výstupů vztahujících se k aktivitám v oblasti dohledu nad škodlivými organismy, které spadají do činnosti týmu Zdraví rostlin v rámci oddělení ALPHA.

Konkrétně jde o to, že v návaznosti na vyvinutí metodologického rámce k podpoře členských států při přípravě a navrhování statisticky významných a na riziku založených průzkumů (sada nástrojů EFSA k provádění průzkumů škodlivých organismů) byl EFSA požádán DG SANTE EK, aby dále vědecky a technicky pomáhal členským státům EU při provádění průzkumů škodlivých organismů v členských státech. EFSA je specificky požádán o přípravu karet průzkumů škodlivých organismů pro škodlivé karanténní organismy celé EU a o vývoj nástrojů a metod napomáhajících členským státům při optimalizaci jejich průzkumného úsilí.

Hlavním cílem výzvy k podání návrhů je identifikovat dvě organizace, které pomohou EFSA s vývojem metodiky a nástrojů podporujících členské státy při plánování a přípravě průzkumů jednotlivých plodin. EFSA si přeje identifikovat dvě partnerské organizace k testování a vývoji metodik pro:

a) škodlivé organismy citrusů
b) škodlivé organismy listnatých stromů

AKTUALIZOVÁNO: Termín pro podání návrhů řešení: 4. října 2021

Všechny informace naleznete v přiložené výzvě a na webu EFSA.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021