Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Grant EFSA: Svěření přípravných úkolů v oblasti činnosti oddělení EFSA pro přehodnocování pesticidů, reziduí pesticidů a Application Desk do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Grant EFSA: Svěření přípravných úkolů v oblasti činnosti oddělení EFSA pro přehodnocování pesticidů, reziduí pesticidů a Application Desk

Vydáno: 11.5.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
GP/EFSA/PREV/2021/01. Termín pro zaslání návrhů je 17. června 2021

Cílem výzvy je identifikovat organizace, kterým může být až na čtyři roky na základě rámcové partnerské smlouvy svěřena k řešení ve výzvě uvedená specifická kombinace oblast/úkol.

Smyslem grantu je zajistit podporu oddělením EFSA pro přehodnocování pesticidů (PREV) a reziduí pesticidů (PRES) a Application Desk (APDESK) při řešení nových úkolů:

- zvýšená komplexnost hodnocení nových aktivních látek a látek v procesu obnovy povolení z důvodů nových požadavků uvedených v nařízení (EU) 2020/1740
- hodnocení dovozních tolerancí látek dále nepovolených v EU
- hodnocení mikrobiálních aktivních látek z pohledu nových požadavků na data a související vodítka
- posuzování dat vyššího stupně ve všech oblastech
- hodnocení endokrinně disruptivních vlastností podle nových kritérií a vodítek
- hodnocení koformulantů
- hodnocení žádostí podle čl. 4.7
- hodnocení zanedbatelné expozice
- hodnocení mimořádných schválení podle čl. 53
- aktualizace existujících a příprava nových vodících dokumentů
- implementace metodik pro kumulativní hodnocení podle scénářů před uvedením na trh, když jsou manažery rizika definovány příslušné ochranné cíle
- implementace doporučení REIFT zpráv
- implementace požadavků nařízení o transparentnosti
- implementace a další vývoj strukturovaných datových formátů a databází (např. IUCLID, Metapath).

Výzvu a další informace naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021