Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Grant EFSA (Čl. 36): Snižování nejistoty hodnocení rizik: vhodnost oblastí produkce citrusů pro šíření P. citricarpa do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Grant EFSA (Čl. 36): Snižování nejistoty hodnocení rizik: vhodnost oblastí produkce citrusů pro šíření P. citricarpa

Vydáno: 4.9.2019
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Termín pro podání návrhů: 18. října 2019

Phyllosticta citricarpa je patogenní houba napadající citrusy (způsobuje černou skvrnitost citrusů), zapsaný na seznam karanténních škodlivých organismů EU podle směrnice 2000/29/EC. Patogen není v EU přítomen. V roce 2017 však byla publikována studie, ve které autoři tvrdili, že objevili tuto patogenní houbu v zahradách v Portugalsku, na Maltě a v Itálii, ale nenalezli žádný potvrzený případ nemoci černé skvrnitosti citrusů v těchto oblastech.  

Výsledky studie posoudil EFSA. Ačkoli autoři studie použili moderní molekulární techniky, Vědecký panel EFSA pro zdraví rostlin (Panel PLH) poukázal na řadu omezení a nesrovnalostí ve studii:
- Z popsané metodiky není jasné, jak byly vybrány lokality odběru vzorků  a jakým způsobem odběry probíhaly.
- Odběr vzorků byl nesourodý a nebyl statisticky podložen. 
- Nebylo vysvětleno, jakým způsobem byl průzkum černé skvrnitosti citrusů prováděn.
- Bez řádně provedeného šetření této choroby nelze dojít k závěru, že P. citricarpa nezpůsobuje onemocnění černou skvrnitost citrusů. 

Po zveřejnění studie  prováděly národní organizace ochrany rostlin vlastní šetření, která však závěry studie nepotvrdila.

V dubnu a květnu 2019 byly zachyceny zásilky pomerančů a citronů z Tuniska, které vykazovaly symptomy černé skvrnitosti a byl nalezen i patogen. Národní organizace pro ochranu rostlin Tuniska následně potvrdila, že zásilky pocházely z oblasti Nabeul. Tento nález způsobuje obavu ve všech pěstitelských oblastech ve Středomoří.

Cílem této výzvy je snížit nejistototu související s rizikem zavlečení P. citricarpa do pěstitelských oblastí ve Středomoří a to posílením znalostí o epidemiologii CBS a vhodnosti středomořského klimatu pro jeho další šíření.

Veškeré informace k této výzvě naleznete na webu EFSA.

Termín pro podání návrhů je 18. 10. 2019

Doplnění č. 1 najdete zde.

Doplnění č. 2 najdete zde

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021