Bezpečnost potravin

GM rýže se objevila neplánovaně na trhu v USA

Vydáno: 26. 8. 2006
Autor:

Obavy EU i jiných zemí světa z GM rýže LLRICE 601 ohrožují její vývoz z USA. EU přijala mimořádná opatření.

GM rýže se objevila neplánovaně na trhu v USA
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50754 ; Vydáno : 25.8. 2006 – Zdroj: Agronavigátor; Autor : Ing. Alexandra Kvasničková
Obavy EU i jiných zemí světa z GM rýže LLRICE 601 ohrožují její vývoz z USA. EU přijala mimořádná opatření.
Mezi spotřebiteli v USA a u vládních institucí v Evropě, Japonsku i v jiných zemích, které dovážejí rýži z USA, vzrostly obavy z přítomnosti stopových množství neschválené GM rýže v komerční dlouhozrnné rýži, která byla zcela nově zjištěna. Požadavek EU i jiných zemí na zajištění dodávek rýže z USA bez obsahu GM podílu představuje naléhavý úkol pro USA, které musí spěchat s certifikací nového testu.
GM odrůda rýže, kterou vyvinula firma Bayer Crop Science pod názvem LLRICE 601 (v rýži se vytváří protein “phosphinothricin-N-acetyltransferase (PAT)” tolerantní k herbicidům, který se také znám jako LibertyLink). Tato řada nebyla dosud určena ke komerčním účelům. Americké ministerstvo zemědělství (USDA) a Úřad pro potraviny léky (FDA) ve svém stanovisku uvedly, že na základě získaných vědeckých údajů došly k závěru, že LLRICE 601 nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví, bezpečnost potravin a životní prostředí.
Podle Bayer CropScience je protein LibertyLink dobře znám regulačním orgánům a byl potvrzen jako bezpečný pro potravinářské i krmné účely v řadě zemí, včetně EU, Japonska, Mexika, USA a Kanady.
Evropská komise však v současné době požaduje, aby dovozy rýže z USA byly certifikovány na nepřítomnost neschválené odrůdy. Vědci z pracoviště řízeného USDA pracují na validaci testu, přičemž se očekává dokončení práce každým dnem. Bayer prověřuje test v četných soukromých laboratořích. Informace budou umístěny na internetové stránce firmy (www.bayercropscience.com).
Podle odhadů pro rok 2006 dosáhne produkce rýže v USA 1,88 miliard USD, přičemž polovina je určena na export. USA zajišťují 12 % světového obchodu s rýží.
 
Více informací o GM rýži je k dispozici ve stanovisku a v informačním letáku USDA.
 
IFT (zpráva z 23. srpna 2006)

Pozn.: Dne 23. srpna 2006 vydala Komise Evropských společenství rozhodnutí 2006/578/ES o mimořádných opatřeních týkajících se přítomnosti neautorizované GM rýže LLRICE 601 v rýžových produktech.