Bezpečnost potravin

GM kukuřice v krmivech pro skot ve Velké Británii

Vydáno: 15. 4. 2004
Autor:

Ministerstvo zemědělství Velké Británie (DEFRA) povolilo 9. března 2004 pěstování GM kukuřice variety Chardon, která je tolerantní vůči herbicidům.

Podle odborníků neexistuje důvod pro vyloučení GM kukuřice (zrna i kukuřice na zeleno) z krmiv pro skot.

Podle ministryně zemědělství Velké Británie není nepříznivý vliv GM plodin na zdraví lidí nebo zvířat dokazatelný.  Rozhodnutí ministerstva zemědělství (DEFRA) následovalo po oznámení, že pátá varieta GM kukuřice je v souladu s požadavky EU a její zrno je bezpečné a může být  zpracováno do krmiv pro zvířata. Jiné variety GM kukuřice, importované do Velké Británie pro výrobu krmiv pro zvířata, byly schváleny v letech 97-98.

Ještě před souhlasem DEFRY k pěstování GM kukuřice byla na Reading University provedena řada pokusů se zkrmováním GM plodin dojnicím. V žádném pokusu nebyl  zjištěni nepříznivý vliv GM kukuřice a sóji na  mléčnou užitkovost, složení mléka, příjem krmiva a zdraví zvířat.  V Německu a USA byly provedeny pokusy se stejnými výsledky. Pouze v jednom pokuse s kuřaty krmenými GM kukuřicí, provedeném v Guelphu, byla u pokusných zvířat  zjištěna mírně vyšší mortalita (stále ještě v běžném rozpětí). Podle nařízení EU nesmí být krmivo obsahující GM plodiny užíváno v organicky hospodařících podnicích.

 

Fmrs Wkly,  140, 2004,  č. 11, s. 35