Bezpečnost potravin

Glykemický index – konkurent Atkinsovy diety

Vydáno: 21. 8. 2004
Autor:

Britská společnost Leatherhead Food International pořádá dne14. září 2004 sympozium nazvané "Glycaemic Index - A Rival to the Atkins Reign" jako reakci na rostoucí všeobecný zájem o glykemický index a jeho potenciální důležitost pro vyváženou stravu.

Jako reakci na rostoucí všeobecný zájem o glykemický index (GI) a jeho potenciální důležitost pro vyváženou stravu pořádá britská společnost Leatherhead Food International 14. září 2004 sympozium nazvané „Glycaemic Index – A Rival to the Atkins Reign“. Spotřebitelé se v rámci snižování tělesné hmotnosti stále více zajímají o sacharidy, jejich kvalitu a konzumované množství. Nízkosacharidová Atkinsova dieta vyžaduje drastické omezení veškerých sacharidů, zájem se ale v poslední době, zejména v Evropě, soustřeďuje spíše na GI, a to jak mezi odborníky na výživu či spotřebiteli, tak i v potravinářském a nápojovém průmyslu. GI je měřítkem schopnosti potraviny zvýšit hladinu krevního cukru po jídle. Potraviny, které mají vysoký podíl pomalu stravitelných sacharidů budou mít nízký GI, zatímco potraviny s vysokým podílem rychle stravitelných sacharidů budou mít hodnotu GI středně vysokou až vysokou. S modernizací životního stylu dochází u člověka ke snižování tělesné aktivity a zvyšování stupně zpracování konzumovaných potravin. Tyto dva faktory hrají důležitou roli v nárůstu obezity v industrializovaném světě a zvyšování výskytu tzv. „syndromu X“. Lidé stále častěji používají GI v rámci prevence zdravotních problémů spojených s vysokým krevním cukrem při výběru potravin, které budou mít pouze minimální vliv na zvyšování jejich hladiny krevního cukru. Tyto zdravotní problémy se týkají především zvyšování tělesné hmotnosti, diabetu a srdečních onemocnění. Sympozium navazuje na předchozí úspěšnou konferenci „Hlubší pohled na Atkinsovu dietu a další módní diety“, a je určeno výrobcům potravin, technologům, obchodníkům, pracovníkům cateringu, dodavatelům ingrediencí i široké veřejnosti.  Více informací na adrese
http://www.foodlineweb.co.uk