Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Glyfosát: EFSA aktualizuje toxikologický profil do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Glyfosát: EFSA aktualizuje toxikologický profil

Vydáno: 19.11.2015
Tisk článku
EFSA a experti z členských států aktualizovali hodnocení glyfosátu, chemické látky používané v pesticidech.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a členské státy EU dokončily nové hodnocení glyfosátu, chemické látky, která se hojně používá v pesticidech. Ve zprávě se uvádí, že glyfosát pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní riziko pro člověka a jsou navržena nová bezpečnostní opatření, která zpřísní kontrolu reziduí glyfosátu v potravinách.  

Evropská komise použije závěry této zprávy při rozhodování o tom, zda ponechat glyfosát na seznamu schválených účinných látek v EU. Jednotlivé členské státy EU budou na základě zprávy přehodnocovat bezpečnost pesticidů obsahujících glyfosát, které se používají na jejich území.  

Vědečtí experti z úřadu EFSA a ze zástupců orgánů pro posuzování rizik v členských státech EU společně stanovili akutní referenční dávku (ARfD) pro glyfosát 0,5 mg na 1 kg tělesné hmotnosti.  
 
Jose Tarazona, vedoucí oddělení pesticidů EFSA, řekl: "Hodnocení bylo velmi důkladné a vyčerpávající, bylo posuzováno velké množství nových studií a dat. Zavedením akutní referenční dávky pro glyfosát jsme pomohli zpřísnit hodnocení potenciálních rizik z glyfosátu do budoucna. Pokud jde o karcinogenitu, je nepravděpodobné, že glyfosát je karcinogenní“. 

Vědečtí experti došli k závěru, že glyfosát není pravděpodobně genotoxický (tj. nepoškozuje DNA) a nepředstavuje karcinogenní hrozbu pro člověka. Glyfosát nebyl navržen ke klasifikaci jako karcinogenní podle nařízení EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek. Všichni experti z členských států se shodli zejména na tom, že ani epidemiologická data (ze studií  na lidech), ani důkazy ze studií na zvířatech, neprokázaly příčinnou souvislost mezi expozicí vůči glyfosátu a vývojem rakoviny u lidí.

Experti EFSA také důkladně zvažovali (na žádost Evropské komise) zprávu zveřejněnou Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC), která klasifikovala glyfosát jako pravděpodobně karcinogenní pro člověka. Při svém hodnocení vědci EFSA posuzovali velké množství důkazů, včetně řady studií, které nebyly hodnoceny agenturou IARC. To je také jedním z důvodů dosažení odlišných závěrů.

Kromě zavedení akutní referenční dávky pro glyfosát, vědci ve zprávě navrhli také další toxikologické bezpečnostní limity jako vodítka pro hodnotitele rizik:
- přijatelnou úroveň expozice obsluhy (AOEL) stanovili na 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti za den a
- akceptovatelný denní příjem (ADI) pro spotřebitele stanovili (v souladu s ARfD) na 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Závěry úřadu EFSA jsou důležitými informacemi pro Evropskou komisi při rozhodování o tom, zda má glyfosát zůstat na seznamu schválených účinných látek EU. Schválení EK je také podmínkou pro to, aby členské státy EU mohly povolit pokračující používání glyfosátu v pesticidech.

 

 
Glyfosát je účinná chemická látka hojně používaná v celé řadě pesticidů. Použití glyfosátu v Evropě je předmětem přísné regulace. Společné přehodnocení glyfosátu úřadem EFSA bylo provedeno jako součást právního procesu, požadovaného k prodloužení povolení použití glyfosátu v Evropě. 

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021