Bezpečnost potravin

Global Food Safety Initiative

Vydáno: 20. 9. 2003
Autor:

Program byl zahájen v květnu 2000 v rámci aktivit mezinárodní organizace Food Business Forum.

V dubnu 2000 přední dodavatelské firmy a firmy obchodující s potravinami v rámci mezinárodní organizace CIES (Food Business Forum) deklarovaly, že problematika zdravotní nezávadnosti potravin bude patřit k jejich hlavním prioritám.  
V květnu 2000 byl iniciován vznik GFSI, jejímž záměrem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o nezbytnosti zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin a ochrany spotřebitelů,  rozšířit znalosti spotřebitelů o dané problematice, iniciovat a formulovat požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin a zajistit efektivní využívání  vynaložených nákladů v celém potravinovém řetězci.
V současné době  hlavní cíle programů CFSI jsou:     
– implementovat systém zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin v celosvětovém měřítku,
– vybudovat a zajistit mezinárodní systém rychlého varování,
– sloužit jako zdroj informací a tím asistovat potravinářskému sektoru v celosvětovém měřítku a v budoucnosti spolupracovat na národní a mezinárodní úrovni s vládami a státními institucemi,
– pomáhat potravinářskému sektoru při organizování informačních kampaní a komunikovat se zainteresovanými subjekty potravinového řetězce,
– podporovat zavádění dobré výrobní praxe.
  Organizace CIES (Food Business Forum) je nezávislá síť sdružující společnosti pro obchod s potravinami v celosvětovém měřítku. Členskou základnu tvoří největší obchodní společnosti, dodavatelé a také regionální výrobci a další subjekty potravinářského průmyslu – v  současné době na 200 obchodních firem a 200 dodavatelů z 50 zemí. Programy organizované CIES jsou  zaměřené především  na vrcholový management firem. Služby a informace jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům. V posledních 50 letech se CIES významně  podílela na rozvoji potravinářského průmyslu.  V rámci aktivit CIES se 29.-30. 1. 2004 bude v Barceloně konat konference o problematice zdravotní nezávadnosti potravin Food Safety Conference Barcelona.
www.ciesnet.com