Bezpečnost potravin

Gentechnika mění svět

Vydáno: 29. 10. 2009
Autor:

Ve Spojených státech bylo v letošním roce oseto GM osivem 62 milionů hektarů a tendence je stoupající.

Zelená gentechnika je ve Spojených státech všudypřítomná. U sóji a cukrovky se podíl GM odrůd v letošním roce pohybuje okolo 90 %. U kukuřice a bavlny tvoří podíl GM odrůd 85 a 88 %. Zvlášť velký šlechtitelský pokrok byl v průběhu posledních let zaznamenán u kukuřice. Přibližně 70 % amerických farmářů využívá tzv. „triple stack osivo“, které je rezistentní vůči kukuřičnému zavíječi, hrotnokřídlatci a působení glyfosátu. V příštím roce chce Monsanto společně s DowAgroSciences ve Spojených státech a v Kanadě uvést na trh novou odrůdu kukuřice s celkem osmi vloženými geny („smart stack“). Ale nejenom otázky rezistence jsou v popředí zájmu šlechtitelů. Zvlášť důležitý je pro zemědělce vysoký výnos. Podle vyjádření společnosti Monsanto je možné do roku 2030 vzájemnou kombinací různých šlechtitelských a agrotechnických opatření výnosy kukuřice, sóji a bavlny zdvojnásobit.          
 
Gentechnika je dražší a riskantní. Vývoj jednoho znaku („trait“) stojí přibližně 140 milionů USD, proto se na tuto činnost specializuje v celých Spojených státech pouze šest společností. Tím došlo k výraznému zvýšení transparentnosti konkurenčního boje mezi jednotlivými šlechtitelskými stanicemi v porovnání s Evropou. Stupeň rizika, že společnosti jako Monsanto nebo Poineer dosáhnou monopolního postavení na trhu je vysoký.
 
Převážná část amerických zemědělců přísahá na nové GM odrůdy a již by se jich nechtěla nikdy vzdát. Protože je osivo velmi drahé, společnosti dělají všechno pro jeho ochranu. Nově bylo například namořeno osivo kukuřice a sóji, což dosud nebylo zvykem. Vývoj na šlechtitelském trhu však farmáři sledují i skepticky. Slogan „Nenávidíme Monsanto, ale milujeme jejich výrobky“ je důkazem rubu i líce této mince.
 
Gentechnik verändert die Welt
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 8, s. 19