Bezpečnost potravin

Genově modifikované myši produkující n-3 mastné kyseliny

Vydáno: 12. 2. 2004
Autor:

U GM myší se dosáhlo zvýšené produkce pro zdraví prospěšných n-3 mastných kyselin. Genové inženýrství by se v budoucnu mohlo uplatnit při získávání masa, mléka a vajec fortifikovaných n-3 mastnými kyselinami.

Prokázalo se, že n-3 mastné kyseliny mají řadu pozitivních účinků na zdraví – významně snižují riziko onemocnění srdce a souvisejících kardiovaskulárních příhod, hrají důležitou úlohu v duševním zdraví a podle některých studií se zdá, že by mohly snižovat riziko Alzheimerovy choroby.
Hlavním zdrojem n-3 mastných kyselin je rybí olej. Podle nejnovějšího výzkumu se ukazuje, že těhotné a kojící ženy mohou vyšší konzumací ryb, popř. konzumací určitých typů ryb ohrozit zdraví dítěte, a to v důsledku příjmu takového množství rtuti, které není pro vývoj dítěte bezpečné. Hledají se proto alternativní zdroje n-3 mastných kyselin.
Výzkumníci na Harvard Medical School pomocí genového inženýrství přenesli do myší “fat-1” gen, který kóduje enzym konvertující n-6 mastné kyseliny na n-3 mastné kyseliny. Savci obvykle nejsou této přeměny schopni. Genově modifikované myši produkovaly ve svalovině, mléku a jiných testovaných orgánech vyváženou směs n-6 a n-3 mastných kyselin.
Uvedený postup by se mohl v budoucnu uplatnit u hospodářských zvířat a mohlo by se takto získávat maso, mléko a vejce obohacené o n-3 mastné kyseliny.
www.nutraingredients-usa.com