Bezpečnost potravin

Geneticky modifikovaná kukuřice NK603 schválená EK jako potravina i krmivo

Vydáno: 3. 11. 2004
Autor:

GMO kukuřice. V souladu s novou unijní legislativou o označování výrobků bude uplatňovaná povinnost na označení na této kukuřici a všech výrobcích obsahujících tuto kukuřici zřetelně uvést, že jde o geneticky modifikovanou kukuřici.

Brusel 26. října 2004 – Evropská komise dnes schválila prodej potravin a potravinových přísad odvozených od geneticky modifikované kukuřice variety NK603 v souladu s Nařízením o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. Kukuřice NK603 již byla schválena podle Směrnice č. 2001/18/EC pro dovoz a využití jako krmivo a pro průmyslové zpracování. Díky udělení obou schválení je tedy nyní možno kukuřici NK603 a z ní odvozené výrobky, jako jsou např. škrob, olej, krmivo z kukuřičného lepku a z kukuřičné moučky, uplatnit na trhu pro využití v potravinách a krmivech. Plodina však bude pěstována a sklízena mimo Evropskou unii. V souladu s novou unijní legislativou o označování výrobků bude uplatňovaná povinnost na označení na této kukuřici a všech výrobcích obsahujících tuto kukuřici zřetelně uvést, že jde o geneticky modifikovanou kukuřici. Komise přijala rozhodnutí o schválení kukuřice NK603 poté, co se Radě nepodařilo návrh Komise na její schválení ani přijmout, ani zamítnout. Další informace jsou na webových stránkách : http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/index_en.htm generálního ředitelství pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele. Otázky a odpovědi týkající se regulace geneticky modifikovaných organizmů (GMO) v EU: MEMO/04/102.: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/102&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr .
[Podkladový text IP/04/1305]: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1305&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en .

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .
ZEK, Týden, 3. 11. 2004