Bezpečnost potravin

Genetická rezistence koz vůči TSE

Vydáno: 31. 3. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA vydané na základě pilotního projektu provedeného na Kypru.

Evropská komise požádala EFSA, panel pro biologická rizika (BIOHAZ), aby poskytl vědecké stanovisko ke genetické rezistenci koz vůči TSE. Při vypracování tohoto stanoviska se měla brát do úvahy studie z pilotního projektu provedeného na Kypru. Panel BIOHAZ byl požádán zejména o to, aby posoudil vědeckou validitu studie a aby určil, zda lze na základě této studie využít genové modifikace jako programu regulace klasické skrapie u koz na Kypru.
Stanovisko EFSA bylo publikováno 24.3.2009 (viz příloha).
 
Příloha: Genetic TSE resistence in goats (pdf, 204 kB, 25 stran)
 
Zdroj: EFSA