Bezpečnost potravin

Fytoestrogeny v doplňcích stravy

Vydáno: 30. 6. 2008
Autor:

Firma Novogen Ltd. finančně podpořila práci zaměřenou na stanovení fytoestrogenů v doplňcích stravy.

U žen ze západních zemí jsou v období menopauzy nejčastěji se objevujícím symptomem návaly. Protože názory na náhradní hormonální léčbu (HRT) nejsou jednotné, její použití se v současné době snižuje.
Při hledání přirozených alternativ HRT se do popředí zájmu dostaly fytoestrogeny, zejména pak podskupina sloučenin označených jako izoflavony. Fytoestrogeny jsou přirozeně se vyskytující složky, které interagují s endokrinním systémem savců. Přibývá důkazů, že izoflavony mají pozitivní účinky, zejména při chronickém a degenerativním onemocnění, např. koronárním onemocnění srdce a rakovině závislé na hormonech. Přibývá rovněž důkazů o vlivu na zmírňování a snižování projevů návalů a o pozitivním vlivu na kosti (prevence osteoporózy).
Epidemiologické údaje vedou k názoru, že konzumace potravin s vysokým obsahem izoflavonů (denní příjem 20–50 mg) přináší určitý zdravotní prospěch. Klinickými pokusy s doplňky stravy obsahujícími minimálně 40 mg izoflavonů se prokázal vliv na snižování symptomů návalů.
Sójové boby a výrobky obsahující sóju jsou nejznámnější a nejvíce konzumované potraviny obsahující fytoestrogeny. K dalším zdrojům patří obecně luštěniny, např. čočka, cizrna, fazole, výhonky vojtěšky a červený jetel. Příjem fytoestrogenů ze stravy je ve Velké Británii obecně daleko pod množstvím potřebným k dosažení biologické odezvy. Dostatečný přívod lze zajistit pomocí doplňků stravy.
Dietetické izoflavony existují ve dvou formách: jako glykosidy (vázané k sacharidické jednotce) nebo jako aglykony (volné formy). V tabulce je přehled hlavních aglykonů a glykosidů.
 
Tabulka: Aglykony a glykosidy základních izoflavonů
 
Aglykon
Glykosid
Genistein
Genistin
Daidzein
Daidzin
Glycitein
Glycitin
Biochanin A
Sissotrin
Formononetin
Ononin
 
Pomocí kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (metoda LC-MS/MS) byl zjišťován obsah deseti běžných izoflavonů v 35 doplňcích stravy prodávaných ve Velké Británii, Kanadě a Itálii. V mnoha výrobcích byly zjištěny značné koncentrace izoflavonů: genistein, daidzein, glycitein, formononetin, biochanin A. Ve třech vzorcích byl zjištěn jako minoritní složka puerarin. Žádný vzorek neobsahoval významné množství kumestrolu. Mnoho výrobků, které byly označeny tvrzením, že obsahují jako složku fytoestrogeny, obsahovalo nižší množství izoflavonů, než se uvádělo.
Závěr: 14 vzorků z 35 obsahovalo takové množství aglykonových izoflavonů, které bylo srovnatelné se stravou s vysokým obsahem sóji. Množství izoflavonů bylo v rozsahu, o kterém se uvádí, že má terapeutické účinky (přirozené zmírňování menopauzálních symptomů konzumací izoflavonů). U 11 z vyšetřovaných vzorků neodpovídalo množství tvrzení na etiketě a šest vzorků dodávalo méně než 10 mg/den.
Ve studii se zdůrazňuje, že je zapotřebí provádět správný výběr doplňků stravy obsahujících izoflavony.