Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek FVO: Profily členských zemí EU do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

FVO: Profily členských zemí EU

Vydáno: 29.12.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Klíčové informace o jednotlivých zemích, které jsou k dispozici Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise.
Profil země je kompilace klíčových informací používaných Komisí při monitoringu a prosazování aktivit týkajících se bezpečnosti potravin, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin v členských státech EU. Zdrojem těchto informací jsou hlavně výsledky auditů a inspekcí provedených FVO (Úřadem pro potraviny a veterinární záležitosti) Evropské komise.
Profil země dává přehled o tom, jak je v každém členském státu organizován kontrolní systém a dále je uveden souhrn o pokroku, kterého bylo dosaženo v implementaci doporučení vydaných FVO a určených národním autoritám na základě auditů a inspekcí provedených během posledních let.
Každý profil členské země poskytuje horizontální přehled o příslušné zemi, který:
– napomáhá identifikovat hlavní silné a slabé stránky každého národního kontrolního systému,
– napomáhá FVO určit, které audity, inspekce a jiné aktivity zaměřené na monitoring se budou přednostně provádět,
– usnadňuje systematicky sledovat doporučení, která vydává FVO ve svých zprávách z inspekcí,
– usnadňuje provádění auditů a inspekcí, zvláště všeobecných auditů podle nařízení 882/2004,
– slouží jako základní zdroj informací pro zainteresované subjekty.
 
Přehled profilů jednotlivých členských zemí EU (EU-27) je k dispozici zde.
Profil České republiky.
 
Zdroj: Evropská komise - FVO
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021