Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ftaláty: návrh stanoviska a protokolu o expozici otevřené k veřejné konzultaci do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Ftaláty: návrh stanoviska a protokolu o expozici otevřené k veřejné konzultaci

Vydáno: 23.11.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Uzávěrka připomínek zúčastněných stran je 16. 12. 2021.

Úřad EFSA zahájil konzultaci ke svému návrhu stanoviska k identifikaci a stanovení priorit pro hodnocení rizik změkčovadel používaných v materiálech určených pro styk s potravinami a konzultaci ke svému návrhu protokolu pro hodnocení expozice látkám, které jsou prioritní.

Konzultace budou probíhat po dobu 6 týdnů a zapojit by se do nich měly všechny zainteresované strany.

Tyto dvě konzultace reagují na žádost Evropské komise, aby úřad EFSA provedl přípravné práce na přehodnocení rizik pro veřejné zdraví plynoucích z přítomnosti změkčovadel, jako jsou ftaláty, strukturálně podobné látky a náhradní látky v materiálech určených pro styk s potravinami (FCM ).

Pro návrh stanoviska k identifikaci a stanovení priorit změkčovadel vzal Vědecký panel EFSA pro materiály a předměty ve styku s potravinami, enzymy a procesní látky (CEP Panel) v úvahu údaje poskytnuté Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) a členskými státy EU.

Upřednostněny byly pouze látky povolené pro FCM na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni. Stanovení priority bylo založeno na datu, kdy látky naposledy prošly hodnocením rizik jako FCM, přičemž látky hodnocené před rokem 2001 byly zařazeny do skupiny s vysokou prioritou, látky hodnocené v letech 2001 až 2011 do skupiny se střední prioritou a látky hodnocené po roce 2011 do skupiny s nízkou prioritou.

Druhá konzultace k návrhu protokolu stanoví přístup, který má EFSA v úmyslu použít k získávání a výběru údajů a k analýze a integraci důkazů pro posouzení expozice prioritním látkám.

Úřad EFSA na těchto dvou návrzích výstupů úzce spolupracoval s agenturou ECHA, přičemž otestoval přístup „jedna látka, jedno hodnocení“ v rámci Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek (CSS).

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily připomínky k návrhu stanoviska a k návrhu protokolu prostřednictvím vyhrazených konzultačních stránek. Uzávěrka připomínek je 16. 12. 2021.

 

Zdroj: EFSA

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021