Bezpečnost potravin

Fresh-cut fruits and vegetables. Science, Technology and Market

Vydáno: 16. 4. 2004
Autor:

Fresh-cut fruits and vegetables. Science, Technology and Market / Edited byOlusola Lamikanra.- 1. vyd., Boca Raton : CRC Press, 2002. - 467 s., ISBN 1-58716-030-7Publikace je k dispozici pro čtenáře Knihovny ÚZPI pod signaturou D 90780.

Sektor výroby krájeného čerstvého ovoce a zeleniny je jedním z nejrychleji s rozvíjejících oborů potravinářského průmyslu. Mezinárodní federace pro výrobu krájeného čerstvého ovoce a zeleniny (International Fresh-cut Produce Association – IFPA) definuje tento typ výrobků jako ovoce a zeleninu, které po očištění a/nebo oloupání a/nebo nakrájení představují ze 100 % použitelný výrobek zabalený takovým způsobem, aby spotřebitel mohl dokonale využít jeho výživovou, chuťovou užitnou hodnotu při zachování plné čerstvosti. V USA v r. 2000 dosáhl prodej čerstvě krájené ovoce a zeleniny 11 mld. dolarů a představoval tak 10 % maloobchodního prodeje ovoce a zeleniny a 60 % prodeje ve stravovacích službách. Odborníci odhadují další nárůst zájmu spotřebitelů  ročně o 10-15 % v následujících pěti letech.
Výrobci musí zvláště důsledně dbát na zajišťování zdravotní nezávadnosti minimálně zpracované zeleniny a ovoce. Nová publikace v Knihovně ÚZPI představuje velmi cenný zdroj informací o dané problematice. Důraz je kladen na biochemické, fyziologické, mikrobiologické a jakostní změny při zpracování, skladování, distribuci a prodeji čerstvého ovoce a zeleniny a na zařízení pro výrobu a balení tohoto typu výrobků.
Více informací o publikaci lze získat na stránkách vydavatele zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.