Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Francouzské máslo s prošlým datem spotřeby do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Francouzské máslo s prošlým datem spotřeby

Vydáno: 20.10.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20. 10. 2011.

Francouzské máslo bylo prošlé a nejen to

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj nepropustila do tržní sítě zásilku pěti tun mraženého másla původem z Francie, neboť bylo prošlé a žluklé.

Dne 21. 9. 2011 byla do ČR doručena zásilka 5 000 kg mraženého másla původem z Francie. V rámci kontroly v místě určení KVS pro Ústecký kraj zjistila, že se jedná o zboží s prošlým datem spotřeby. Takové zboží nesmí být v souladu s nařízení EP a R (EU) č. 178/2002 určeno k výživě lidí, neboť taková potravina není považována za bezpečnou. Navíc byly odebrány úřední vzorky, které prokázaly překročení peroxidového čísla (limit 0,3 mekv O2/kg, naměřené hodnoty 0,55 mekv O2/kg). Dalším šetřením bylo zjištěno, že máslo bylo zamraženo nikoli francouzským výrobcem, ale další francouzskou firmou, která zásilku nakonec do ČR dovezla. Celá zásilka byla okamžitě pozastavena a bude buď neškodně odstraněna, tj. zlikvidována v asanačním podniku, nebo vrácena zpět francouzskému dodavateli.

O případu nevyhovujícího francouzského másla SVS ČR informovala ostatní státy EU systémem rychlého varování RASFF.

A kdo by chtěl více vědět o peroxidovém čísle, tak Jan Velíšek, (Chemie potravin 1, 2002) uvádí, že peroxidové číslo je ukazatelem obsahu primárních produktů oxidace tuku, které vyvolávají charakteristické pachuti u másla či jiných tuků. Je tedy ukazatel čerstvosti tuků obecně. Během skladování tuků se mohou zhoršovat zejména senzorické vlastnosti a to díky oxidačním, hydrolytickým a následným ketonovým reakcím. Takové pochody se označují jako žluknutí. Oxidované tuky mají sice nízkou akutní toxicitu, ovšem při vyšším příjmu takových tuků se zvyšuje riziko vzniku aterosklerotických usazenin v cévách a mohou usnadnit vznik zhoubného nádorového bujení. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021