Bezpečnost potravin

Fortifikované cereálie s varováním

Vydáno: 5. 12. 2004
Autor:

Finsko vyžaduje na fortifikovaných výrobcích Kellog varování pro malé děti z obavy před nadměrnou konzumací některých vitraminů a minerálií

Finský soud rozhodl, že ve Finsku mohou být prodávány cereální výrobky firmy Kellog obohacené o řadu vitaminů a minerálních látek jen, pokud budou označeny varováním „Nevhodné pro děti do tří let“. Rozhodnutí je založeno na maximálních limitech těchto látek v potravinách pro malé děti uvedených ve zprávě Vědeckého výboru pro potraviny (SCF) EU.
Podle soudu se nejedná o restriktivní opatření, protože výrobky nezakazuje, ale pouze vyžaduje označení. Firma Kellog však s označováním nepočítá, tvrdí, že fortifikované výrobky nemohou škodit, ale bude na finském trhu nadále prodávat jen neobohacené výrobky.
EU Food Law, 2004, č. 186, s. 7-8