Bezpečnost potravin

Fortifikované cereálie Kellogg jsou nevhodné pro děti do tří let

Vydáno: 24. 10. 2004
Autor:

Finský Úřad pro bezpečnost potravin (NFA) požaduje, aby fortifikované snídaňové cereálie společnosti Nordisk Kellogg’s A/S byly povinně označovány etiketou s varováním "Nepodávat dětem mladším tří let", vzhledem k tomu, že tyto cereálie údajně obsahují více vitaminů a minerálií, než je povolený limit pro tuto věkovou kategorii.

Finský Nejvyšší soud zamítl odvolání společnosti Nordisk Kellogg’s A/S proti rozhodnutí finského Úřadu pro bezpečnost potravin (NFA), který požaduje, aby fortifikované snídaňové cereálie Kellogg’s byly povinně označovány etiketou s varováním „Nepodávat dětem mladším tří let“. NFA vycházel při formulaci požadavku varovného označení z informace uvedené ve zprávě Vědeckého výboru pro potraviny Evropské komise. Na základě této zprávy NFA argumentoval tím, že množství vitaminů a minerálních látek přidávaných do inkriminovaných výrobků překračuje limitní hodnoty pro nutrienty přidávané do potravin určených pro děti mladší tří let. K otázce fortifikace cereálních výrobků společnosti Kellogg se se znepokojením vyjádřily i další země EU. Kupř. v srpnu letošního roku Dánský veterinární a potravinářský úřad (DVFA), který je součástí ministerstva pro rodinné a spotřebitelské záležitosti, pozastavil prodej 18 nových druhů cereálních tyčinek a snídaňových cereálií obohacených vitaminy a minerálními látkami vyráběných společností Kellogg’s. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com