Bezpečnost potravin

Food Shelf Life Stability: Chemical, Biochemical, and Microbiological Changes

Vydáno: 15. 3. 2004
Autor:

Food shelf life stability: chemical, biochemical, and microbiological changes / Edited by N. A. Michael Eskin, David S. Robinson.- 1. vyd., Boca Raton : CRC press, 2001. - 370 s.,  ISBN 0-8493-8976-3 Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90773

Nová publikace ve fondu Knihovny ÚZPI se zabývá stabilitou potravin při skladování z hlediska chemických, biochemických a mikrobiologických změn.
Stabilita potravin při skladování surovin nebo zpracovaných potravin je parametr, kterým lze vyjádřit, jak dlouho si potravinářské výrobky uchovají optimální kvalitu. Faktory, které ovlivňují trvanlivost potravin se podrobně zabývá tato publikace. Vývoj  technologií přispívá ke zvyšování kvality potravin zlepšují se také podmínky pro jejich  dopravu. Potraviny tak lze vyrábět v místech, která jsou i velmi vzdálena od místa jejich konzumace. Při dopravě  potravin na dlouhé vzdálenosti a při skladování může docházet ke zhoršení jejich kvality v důsledku fyzikálních a chemických změn nebo působením mikroorganismů. Spotřebitelé jsou v současné době již poučenější a velmi pečlivě sledují informace na obalech týkající se doporučené doby spotřeby výrobků.
Více informací o publikaci uvádí nakladatel zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.