Bezpečnost potravin

Food Phytates

Vydáno: 28. 4. 2004
Autor:

Food Phytates / Edited by N. Rukma Reddy, Shridhar K. Sathe.- 1. vyd., Boca Raton : CRC Press, 2002. - 258 s., ISBN 1-56676-867-5

Publikace poskytuje komplexní pohled na chemii a biochemii fytátů. Celá řada tabulek a grafů přehledně informuje o obsahu fytátů v semenech, obilovinách a potravinářských výrobcích a o denním příjmu. Jsou uvedeny nejnovější poznatky o vlivu fytátů na hladinu cholesterolu a triacylglycerolů v séru, snížení obsahu glukosy v krvi a snížení rizika onemocnění srdce a vzniku rakoviny. Je diskutována možnost využívání fytátů jako antioxidantů v potravinách. Je popsán vliv různých výrobních operací na obsah fytátů. Na přípravě publikace se podíleli uznávaní odborníci, kteří tak ve čtrnácti kapitolách nabídli čtenářům nový pohled na fytáty, včetně informací o potenciálních příznivých účincích na zdraví.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.
Publikace bude po zpracování do fondu Knihovny ÚZPI přístupná čtenářům pod signaturou D 90966.