Bezpečnost potravin

Food Factory 2004

Vydáno: 16. 5. 2004
Autor:

Druhá mezinárodní konference o potravinářských podnicích budoucnosti se koná 6.-8. října 2004 v Laval ve Francii.

První mezinárodní konferenci tohoto zaměření uspořádal v r. 2001 Švédský institut pro potraviny a biotechnologie (SIK), a sice v Gothenburgu ve Švédsku. Francouzské oblastní vývojové pracoviště Laval Mayenne Technopoly zaměřené na výzkum inovací v kooperaci s průmyslem a na přenos technologií, jehož posláním je poskytování služeb potravinářskému průmyslu v severních regionech Francie, se chce zaměřit na rozvoj vědeckých a technologických odborností týkajících se hygieny v průmyslu, životního prostředí a bezpečnosti potravin.

Obě tyto organizace se spojily s cílem uspořádat konferenci v r. 2004, která by byla platformou pro zveřejnění informací o stavu a typu poznatků a o probíhajících výzkumech v akademických pracovištích i výzkumných a vývojových pracovištích průmyslu. Jsou vyhlášena čtyři hlavní témata:

1.       Projektování a budování hygienických potravinářských podniků a návrhy vybavení umožňujícího hygienický provoz včetně systémů klimatizace a zajištění kvality vzduchu a vody.

2.       Zdokonalování čisticích a desinfekčních postupů včetně fyzikálních (laser, ultrazvuk, UV-záření, chemické a biologické metody, materiály pro anti-bio-vrstvy)

3.       Kontrola a regulace mikrobiálního ekosystému, bioadhesní materiály, biofilmy, mikrobiální stres, antibiotická rezistence, mutagenese, barierové vlastnosti

4.       Měření a regulace mikrobiální flory, informační management včetně on-line senzorů, metod vzorkování a biologické analýzy (tradiční, inovované, rychlé) a informační management a sledovatelnost

V souvislosti se stále rostoucími požadavky spotřebitelů nabývá na významu jednotné vymezení „potravinářského podniku zítřka. Potravinářský průmysl je v EU největším průmyslovým sektorem (před přistoupením deseti nových zemí: 29 635 společností, 2,76 mil. zaměstnanců a roční produkce 627 mld. EUR).

Kontakt. e-mail: chomel@laval-technologie.fr

http://www.foodfactory2004.com

Food Australia, 56, 2004, č. 4, s. 118