Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Fipronil: zveřejnění výsledků následného monitoringu do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Fipronil: zveřejnění výsledků následného monitoringu

Vydáno: 4.5.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA publikoval výsledky analýzy vzorků potravin na rezidua fipronilu.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil analýzu dat o potravinách získanou na základě rozsáhlé detekce reziduí fipronilu ve vejcích během loňského léta.

Členské státy předložily úřadu EFSA výsledky více než 5 000 vzorků vajec a drůbeže shromážděných od 1. září do 30. listopadu 2017.

Vzorky byly analyzovány na fipronil a jiné účinné látky specifikované Evropskou komisí. Analýza ukázala, že 742 vzorků obsahovalo rezidua v množství překračujícím zákonné limity a téměř vždy byla prokázána souvislost s fipronilem.

Nadlimitní množství byla většinou nalezena ve vzorcích pocházejících z výrobků nebo od výrobců, u nichž se předpokládalo nezákonné používání.

Výrobky překračující zákonné limity pocházely z osmi členských států – Nizozemska, Itálie, Německa, Polska, Maďarska, Francie, Slovinska a Řecka.

Mezi kontaminované potraviny patřila především nezpracovaná slepičí vejce a tuková tkáň nosnic. V některých případech byla překročení limitu zaznamenána ve svalovině nosnic a vaječném prášku.

Zpráva byla sdílena manažery rizik na úrovni EU a členských států.

Zjištění reziduí fipronilu ve vejcích belgickými orgány v červenci 2017 vedlo k stažení milionů vajec z trhů v Evropské unii. Kontaminace byla způsobena nezákonným používáním neschválených veterinárních léčiv na drůbežích farmách.

 

 

Zdroj: KM EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021