Bezpečnost potravin

FDA publikoval předběžné údaje o přítomnosti chloristanu sodného v potravinách

Vydáno: 11. 12. 2004
Autor:

Centrum pro bezpečnost potravin a aplikovanou výživu při FDA publikovalo předběžné údaje o přítomnosti chloristanu sodného (perchlorátu) v salátu, balené vodě a mléce. Dlouhodobé vystavení účinku perchlorátu může negativně ovlivnit funkci štítné žlázy, a to zejména u dětí a mládeže, a v některých případech vést i k nádorovým onemocněním štítné žlázy.

Centrum pro bezpečnost potravin a aplikovanou výživu (CFSAN) při FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) publikovalo předběžné údaje o přítomnosti chloristanu sodného (perchlorátu) v salátu, balené vodě a mléce. Údaje vyplynuly z hodnocení míry ohrožení spotřebitelů chloristanem sodným z potravin, prováděného FDA v rámci akcí na podporu ochrany lidského zdraví. Na obsah chloristanu sodného byly analyzovány vzorky různých druhů salátu, z nichž nejvyšší obsah perchlorátu (11,9 ppb) byl zjištěn v listech římského salátu. Z 51 vzorků balené vody nebyl chloristan sodný kvantifikovatelný ve 49 případech. Ve dvou vzorcích, kde byl zjištěn, jeho hladina dosáhla 0,56 ppb. U 104 vzorků mléka, převážně plnotučného, byla průměrná naměřená koncentrace perchlorátu 5,76 ppb. V současné době neexistuje pro chloristan sodný, který se vyskytuje jak přírodně, tak jako chemická substance, žádný bezpečnostní standard. Jedná se o složku tuhých raketových paliv, pyrotechnických materiálů, světlic aj., která může negativně ovlivnit funkci štítné žlázy, a to zejména u dětí a mládeže. Dlouhodobé vystavení účinku perchlorátu může rovněž vést k nádorovým onemocněním štítné žlázy. FDA doporučuje spotřebitelům konzumovat vyváženou stravu s co nejrozmanitějším složením potravin dokud nebude k dispozici více informací o účincích perchlorátu na zdraví a o jeho výskytu v potravinách. Žádná doporučení ke změně stravovacích návyků z důvodů vyloučení perchlorátu prozatím nebyla vypracována. Výsledky zkoumání potravin z hlediska obsahu chloristanu sodného jsou zveřejněny na adrese:  

http://www.foodsafetytoday.com