Bezpečnost potravin

FDA povoluje použití termínu „přírodní“ pro HFCS

Vydáno: 12. 11. 2008
Autor:

Jako přírodní lze označit i fruktózový sirupu (HFCS) vyrobený ze škrobového hydrolyzátu postupem, při němž je enzym vázán na náplň kolony prostřednictvím glutaraldehydu.

Použití termínu „přírodní“ při označování potravin musí být v USA konkrétně schváleno ministerstvem USDA a úřadem FDA. Označení lze použít po schválení pouze USDA, ale FDA pak má právo na případné protiopatření.
Rozhoduje se případ od případu. Základním principem je, že nesmí být přítomna žádná syntetická složka, produkt musí být jen minimálně zpracovaný, ale také např. produkt nesmí být označen jako přírodní, jsou-li přidána barviva, i když tato jsou přírodního původu (např. barvivo z červené řepy). Tendence je, použití slova přírodní spíše omezovat. Výrobci by raději viděli jednoznačnou definici termínu „přírodní“.
Na žádost Corn Refiners Association (C.R.A.) ve Washingtonu FDA sdělil, že za určitých podmínek nemá námitky proti použití termínu „přírodní“ ve spojení s vysokofruktózovým kukuřičným sirupem (HFCS).
Postup výroby HFCS popsaný v žádosti používá enzym vázaný na syntetickou náplň kolony prostřednictvím glutaraldehydu. Nezreagovaný glutaraldehyd se z kolony vymyje před přívodem hydrolyzátu kukuřičného škrobu s vysokým dextrózovým ekvivalentem. Tento výrobní postup je v průmyslu zpracovávajícím kukuřici obvyklý.Vzhledem k tomu, že glutaraldehyd nepřichází do kontaktu se škrobovým hydrolyzátem, nedostává se do výsledného škrobového sirupu. Proto FDA nemá námitky proti označení HFCS termínem „přírodní“. Stejně jako je cukr vyroben z přírodní suroviny, je i tento škrobový sirup vyroben z přírodní suroviny, a sice z obiloviny.
Termín „přírodní“ by nebylo možno použít, pokud by syntetická složka během procesu přecházela do výrobku, a také pokud by při výrobě hydrolyzátu byly použity kyseliny, které neodpovídají zásadám FDA pro výrobu „přírodních“ produktů.
Food Bussiness News, 4, 2008, č. 10, s. 33
Milling and Baking News, 87, 2008, č. 10, s. 10