Bezpečnost potravin

FDA navrhuje nová pravidla pro testování importovaných potravin

Vydáno: 1. 5. 2004
Autor:

FDA navrhl nové zásady pro vzorkování a testování potravin importovaných do USA prováděné soukromými laboratořemi pro odběr a zkoušení potravin.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) navrhl nové zásady pro vzorkování a testování importovaných potravin soukromými laboratořemi pro odběr a zkoušení potravin. Nová směrnice by měla upravovat způsoby identifikace, sběru a uchovávání vzorků a rovněž by měla zajistit, že soukromé laboratoře budou používat pouze validované nebo uznané analytické metody a postupovat výsledky analýz přímo FDA. Do USA je ročně importováno více než šest milionů zásilek potravin. Směrnice by měla zajistit integritu a vědeckou validitu údajů a výsledků postupovaných FDA. Více informací na této adrese.

http://www.foodsafetytoday.com