Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek FCM: aktualizace výzkumu s ohledem na posuzování bezpečnosti – veřejná konzultace do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

FCM: aktualizace výzkumu s ohledem na posuzování bezpečnosti – veřejná konzultace

Vydáno: 17.7.2015
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Experti EFSA přezkoumali nedávné vědecké poznatky posuzující látky používané v materiálech pro kontakt s potravinami s ohledem na jejich bezpečnost

Experti EFSA přezkoumali nedávné vědecké poznatky zabývající se posuzováním látek používaných v materiálech pro kontakt s potravinami s ohledem na jejich bezpečnost, které by mohly být brány v úvahu pro aktualizaci směrnic EU.

EFSA vyzývá evropské a národní posuzovatele a manažery rizika, stejně jako zájmová sdružení a vědeckou obec, k poskytnutí zpětné vazby k tématům, která předkládají v tomto návrhu vědeckého stanoviska.

Navrhovaná stanoviska nastiňují nové vědecké úvahy, které mohou pomáhat zpřesnit hodnocení rizik pro spotřebitele plynoucích z expozice materiály pro kontakt s potravinami, a tím pádem pak poskytnout vyšší úroveň ochrany, zejména kojencům a batolatům.

Představený návrh poskytuje Evropské komisi vědecký základ pro diskuzi mezi manažery rizika ohledně případných důsledků pro management rizika. V dalším kroku tohoto procesu navrhne Evropská komise EFSA možné úrovně ochrany spotřebitelů, které by se měli zvážit, tj. dokument s pokyny EFSA o revidovaných požadavcích na údaje pro budoucí aplikace materiálů pro kontakt s potravinami.

Zvláště se návrh zabývá a předkládá:

  • Vylepšené odhady expozice spotřebitelů těmto látkám na základě průzkumů spotřeby potravin a kategorií potravin
  • Moderní přístupy, jako je modelování pro odhad migrace z reziduí těchto látek do potravin
  • Vylepšené strategie testování toxicity, které souvisí s různými přístupy a požadavky na údaje
  • Úvahy o nezkušebních metodách pro hodnocení bezpečnosti záměrně přidaných látek (jako jsou nečistoty a takzvané degradační produkty)

Na nedávném setkání Vědecké sítě EFSA pro potravinářské přídatné látky a balením potravin, sdílel Úřad návrh s odborníky z jednotlivých členských států EU.

Všechny zúčastněné strany jsou vyzvány, aby předložily své připomínky on-line do 7. října 2015.

Veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska "Poslední vývoj v posuzování rizik chemických látek v potravinách a jejich možné dopady na posuzování bezpečnosti látek používaných v materiálech pro styk s potravinami" naleznete na webu EFSA zde.

Zdroj: EFSA: Food contact materials: updating the science for safety assessments – public consultation

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021