Bezpečnost potravin

Fats in Food Technology

Vydáno: 29. 7. 2004
Autor:

Fats in Food Technology / Edited by Kanes K. Rajah.- 1. vyd. Sheffield : Sheffield Academic Press, 2002, 379 s., ISBN 0-8493-9784-7 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 91007

Nová publikace v Knihovně ÚZPI (Zemědělské a potravinářské knihovně) se zabývá úlohou a tuků v potravinářské technologii a jejich významem pro spotřebitele. Je zaměřena na tuky, které se přirozeně vyskytují v potravinách (např. mléčný tuk v sýrech) a také tuky, které jsou do potravin přidávány s cílem zlepšit fyzikální a chemické vlastnosti potravinářských výrobků. Publikace poskytuje také informace týkající se tázek trhu a jeho vlivu na změny nebo zavádění různých opatření v oblasti regulování obchodu s tuky oleji a jejich využívání při výrobě potravin. Jednotlivé kapitoly se zabývají např. fyzikálními vlastnostmi tuků v potravinách, využitím tuků v pekárenském průmyslu, emulzemi, hydrogenací a frakcionací, využitím tuků při výrobě čokolády a cukrovinek, roztíratelnými tuky, emulgátory a stabilizátory, mléčných tukem v sýrech, tuky pro kulinární úpravu potravin. Publikace je určena především technologům, dodavatelům potravinářských přísad, analytickým chemikům, obchodníkům s potravinářským zbožím a pracovníkům v oblasti marketingu.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci aktivit Informačního centra pro bezpečnost potravin při ÚZPI.