Bezpečnost potravin

FAO varuje před katastrofickým dopadem vlivu klimatu na potraviny

Vydáno: 6. 9. 2011
Autor: Mgr. Dana Koubová

Klimatické změny podle FAO v 21. století vážně ohrozí zemědělské systémy, což zasáhne především rozvojové země.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) se domnívá, že potravinová bezpečnost si zasluhuje větší prostor v agendě klimatických změn. Klimatické změny podle FAO v 21. století vážně ohrozí zemědělské systémy, což v budoucnu zasáhne především rozvojové země. Ačkoli je nezbytné věnovat se krátkodobějším dopadům klimatických změn způsobeným například extrémními klimatickými událostmi, vlivy s pomalejším nástupem přinesou hlubší změny, které ohrozí služby ekosystému související se zemědělstvím. To může ohrozit potravinovou bezpečnost mezi lety 2050 a 2100. Proto je třeba již dnes podporovat zemědělství rozvojových zemí tak, aby se stalo odolnějším.

FAO naznačuje kroky, které by měly vlády zvážit. Potravinová bezpečnost by měla být brána jako ukazatel zranitelnosti vůči změnám klimatu. Změny teplot, srážek a souvisejících rozšíření škůdců a nemocí mohou snížit produkci. Těmito vlivy mohou trpět především lidé v zemích závislých na dovozu potravin.

Jedním z hlavních opatření návrhu FAO je vyvinutí klíčových potravinářských plodin lépe adaptovaných na očekávané budoucí klimatické podmínky (např. teplo, sucho, slaná voda). Je třeba prozkoumat genetický materiál v genových bankách a nasbírat další genetické zdroje (např. volně rostoucí příbuzné rostliny plodin) a zabránit tak riziku jejich ztracení. Pěstování odolných plodin musí být v souladu s právy pěstitelů a farmářů a s Mezinárodní smlouvou o rostlinných genetických zdrojích.

Pokrytí zvyšující se poptávky po palivu, potravinách a ukládání uhlíku bude vyžadovat dobré řízení kompromisů mezi jednotlivými konkurenčními uživateli půdy. Produkce biopaliva vedla již v letech 2007 až 2008 ke zvýšení cen potravin. Podobně úspěšnost REDD+ (iniciativy na snižování emisí z odlesňování) bude záviset na úspěšném propojení se zemědělstvím.

European Environment & Packaging Law Weekly, 2011, č. 247, s. 23–24  
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 21, 2011, č. 3, s. 37
http://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/